Udklip.PNG

Nordisk Kulturfond præsenterer støttemuligheder og allerede støttede projekter inden for temasatsningen HANDMADE på årskonferencen "Kulturarv - Kunskap, samhällsnytta och deltagande" den 4. april i Jönköping. Konferencen afholdes af Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH).

Nämnden för hemslöjdsfrågor er en statslig myndighed under Kulturministeriet i Sverige. Nämnden för hemslöjdsfrågor støtter fagområdet i hele Sverige ved at planlægge, drive og følge op på aktiviteter med kulturelle såvel som økonomiske perspektiver.