Olafur Eliasson_Reality projector_2018 - Joshua White.jpg

Foto: Olafur Eliasson: Reality projector, 2018. Fotograf: Joshua White

Om konferencen

Konferencen i oktober er det første møde på nordisk plan, hvor op til 120 personer mødes for at diskutere og kvalificere kommende initiativer og satsninger. De inviterede personer kommer fra forskningsmiljøerne, kunstuddannelser og andre relevante nøglepersoner fra kunst og kulturlivet i Norden, som kan være med til at bære diskussionerne videre i relevante fora.

Konferencen er delt ind i temaerne Kunstens virkemåder og publikum, Kunstscenen og fællesskaberne og Kunst og offentlighed. Til hvert tema er tilknyttet foredrag, debatter og diskussioner, som vil kaste lys over forskellige sider af forholdet mellem kunst og sociale fællesskaber, herunder:

 • Den kulturpolitiske betydning af kunstens sociale fællesskaber
 • Kunstneriske offentligheder i et globaliseret samfund
 • Kunstneriske fællesskaber og nye medier
 • Kunstens publikum og ikke-publikum
 • Værdimåling af sociale fællesskaber omkring kunst
 • Kunstkritik og sociale fællesskaber


Formålet med konferencen er:

 • At samle repræsentanter for relevante forskningsmiljøer for at kvalificere og komme med indspil til forskningssatsningernes perspektiver
 • At sikre at forskningsfeltet åbnes op for tværdisciplinære forskningstraditioner
 • At åbne for videre drøftelser af emnet i offentligheden og i kulturpolitikken


Konferencens foredragsholdere:

 • Hovedtaler er Shannon Jackson (University of California, Berkeley)
 • Trine Bille (Copenhagen Business School)
 • Arild Danielsen (Universitetet i Sørøst-Norge)
 • Sissel Furuseth (Universitet i Oslo)
 • Maria Hirvi-Ijäs (Cupore)
 • Stefan Jonsson (Lindköping Universitet)
 • Owe Ronström (Uppsala Universitet)
 • Frederik Tygstrup (København Universitet)
 • Bjarki Valtysson (København Universitet)

Konferencen vil indeholde keynote-oplæg og diskussionsspor, og alle deltagere forventes at bidrag aktivt til dagens samtaler.

Baggrund for konferencen

Statens Kunstfond bestilte i 2015 professor Frederik Tygstrup til at udarbejde et forskningsoplæg om kunstens rolle i samfundet i dag. Oplægget skabte grundlag for at indlede et bredere nordisk forskningssamarbejde med Norsk Kulturråd. Læs mere her.


Om initiativtagerne

Statens Kunstfond
Statens Kunstfond har til formål at fremme og udvikle kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kunstfonden uddeler mere end 500 mio. kr. om året til kunstområderne arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik og scenekunst.

Norsk kulturråd
Kulturrådet giver tilskud til kunst og kultur i Norge og er drivkraft for nye kunst- og kulturprojekter. Formålet med Kulturrådet er at stimulere samtidens mangfoldige kunstneriske og kulturelle udtryk samt bidrage til at skabe, bevare og dokumentere kunst og kultur og gøre det tilgængeligt for flest mulige.

Nordisk Kulturfond
Nordisk Kulturfond støtter et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet. Fonden har arbejdet med nordiske kultursamarbejder siden 1966. I løbet af de seneste år er fonden blevet en aktiv deltager i netværk og netværksfacilitator med det formål at kunne være med til at diskutere de nye tendenser og grænsenedbrydende muligheder, som præsenteres gennem kunsten.