FBSP 110311 34BSP 200208 LF 085

"A Maze in Grace" 08/02/2020 © Levi Fanan / Fundação Bienal de São Paulo

Tuen myöntämisen perusteet:
Kansainvälinen biennaali sisällyttää useita pohjoismaisia taiteilijoita. Rahasto näkee tämän tuovan lisäarvoa pohjoismaiselle taiteelle ja kulttuurille. Biennaali edistää tämän lisäksi taiteilijoiden omaa työtä.

Hakijan projektikuvaus:
Järjestyksessään 34. São Paulon biennaali korostaa jatkuvan avoimuuden tärkeyttä kapen ja järkkymätön näkökulman sijaan. Polarisoituneet olot niin Brasiliassa kuin maailmanlaajuisesti korostavat tällaisen avoimuuden tärkeyttä, vastapuolien sulkiessa toisensa pois yhteisestä dialogista.

Biennaali näkee taiteen mahdollisuuksien kumpuavan sinnikkyydestä, uudelleen luomisesta, toistosta, tiedon välittämisestä ja määrittelemättömyydestä. Tämän myötä projekti haluaa vaatia taiteelle sekä yleisen olemisen identiteetille oikeuden olla monisyinen ja muuttuvainen ilmaisultaan. Tämä luo vastapainoa sille vahvalle vihamielisyydelle, joka määrittelee poliittista ja sosiaalista areenaa viime vuosien aikana. Sen sijaan, että projekti keskittyisi vain yhteen teemaan, nojautuu 34. biennaali useamman lähtökohdan varaan. Nämä toimivat taiteellisten, temaattisten, konseptuaalisten ja institutionaalisten ongelmien ytimessä.

Yhtenä lähtökohtana biennaali haluaa korostaa, kuinka erilaiset taiteelliset työt rakentavat laajempaa ymmärrystä tänä päivänä erinäisten vakiintuneiden suhteiden ja linkkien avulla. Hiljattain lähiaikoina tehdyt työt esitetään aiempien vuosikymmenien töiden rinnalla, tämän luodessa kuvaa taiteellisesta kehityskaaresta.