Autor Chap I

Tuen myöntämisen perusteet:
Kääntäminen ei ole vain kahden kielen välillä kulkemista vaan se on myös kulkemista erilaisten todellisuuksien ja kulttuurillisten kontekstien välillä. Tämä on tärkeä osa erilaisten todellisuuksien välillä olevien rajojen ymmärtämisessä.

Ruotsalainen yhdistys Autor on luonut menestyvän konseptin, joka esittelee useammasta tekstistä kootun kokonaisuuden. Tämä kokoelma on asetettu keskiöön niissä salongeissa, joissa keskustelu keskittyy ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin. Tässä projektissa ovat käännökset ja kääntäminen keskiössä.

Tähän projektiin on valittu seitsemän lahjakasta kääntäjää. He työskentelevät sekä useamman pohjoismaalaisen kielen kanssa - tanska, ruotsi, norja ja pohjoissaame - että pohjoismaiden ulkopuolella olevien kielien kanssa. Jokainen kääntäjä tuo omaa asiantuntijuuttaan salonkeihin, mikä lisää kiinnostusta sellaisten koulutusten puolesta, jotka keskittyvät kirjoittamiseen ja kääntämiseen.

Hakijan projektikuvaus:
Suunnittelemme uutta kierrosta, joka keskittyy pohjoismaisten kääntäjien työhön ja käytäntöihin. Projektin toteutus ja muoto on sama - useampi ammattilainen kokoontuu yhteen. Pyrimme luomaan syvempää ymmärrystä julkaistuihin teksteihin keskustelujen kautta. Lisäksi haluamme suunnata toimintaamme niitä koulutuksia kohti, jotka keskittyvät kirjoittamiseen ja kääntämiseen. Suunnittelemme laajentavan toimintaa Norjaan ja Suomeen. Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuki edistäisi tätä toimintaa hyvin.

Miltä kokemus kääntämisestä näyttää? Kuinka voit kääntäjänä jäsentää ja esitellä työstämiäsi konteksteja? Mitä ideologisia konflikteja kääntäjä joutuu kohtaamaan? Kuinka kääntäjä voi päästä yli riittämättömyyden tunteesta tai siitä hybridisestä tunteesta, mitä kääntäminen monimutkaisuudellaan tuottaa?