Close Up Bus, Mountain And Sun Copy

Photo credit: Aboozar Amini

Tuen myöntämisen perusteet:
Jo 12 vuoden ajan ovat hakijat vakiinnuttaneet yhteistyön muotoja Euroopan, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan välillä. Pohjoismainen kulttuurirahasto näkee projektin oleva sekä ajankohtainen että kiinnostava. Sillä on edellytykset luoda kestäviä suhteita projektiin osallistuvien elokuvantekijöiden ja tuottajien välille.

Hakijoiden projektikuvaus:
Close Up -projektin pääasiallinen tavoite on rohkaista ja tukea dokumenttielokuvien tekijöiden yhteisöä niin Pohjolassa kuin myös Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueilla. Projektin tekijät haluavat luoda avointa keskustelua ja näin ollen vahvistaa osallistujien kykyä tuottaa ainutlaatuista elokuvaa. Tämä edistää lisäksi oikeudenmukaisuutta, demokratiaa ja rauhaa. Viimeisen 12 vuoden aikana hankkimallaan laajalla kokemuksella, verkostoillaan sekä maineellaan Close-Up kokoaa yhteen omistautuneita, lahjakkaita ja rohkeita elokuvantekijöitä, joilla on syvällisempi näkemys omasta yhteisöstään. Ohjelma tukee osallistujiaan kehittämään ja luomaan ainutlaatuisia dokumentteja, jotka tulkitsevat omaa sosiaalista ja poliittista todellisuutta.

Projektiin osallistuvat tekijät saavat jatkuvaa yksilöityä tukea ohjelman mentoreilta, jotka ovat johtavia toimijoita dokumenttielokuvien tekijöiden piirissä. Ohjelma tarjoaa kahdeksan kuukauden aikana useamman päivän pituisia seminaareja Marokossa ja Turkissa keskittyen kirjoitettujen ideoiden ja yhteistuottamisen kehittämiseen. Elokuvantekijöillä on mahdollisuus kehittää ja esittää tuotoksensa kansainväliselle yleisölle, mukaan lukien Sundance Film Institute, Tribeca Film Instiute, Arte France, MDR Germany, IKON TV the Netherlands, DR Denmark, SVT Sweden ja NRK Norwegian TV.

Projekti korostaa yleistä tarvetta edistyneemmälle elokuvakoulutukselle, joka opastaa ja vahvistaa luovaa ammattimaista yhteistyötä eri alueiden ja kulttuurien elokuvantekijöiden välillä. Close-Up haluaa täten tukea monikulttuurista keskustelua useammalla globaalilla tasolla. Muun muassa sukupuolten välinen tasa-arvo, naisten oikeudet, rasismi, maahanmuutto, pakolaisuus, talo