Dancing In The Margin Of Climate Change

Kuva: Dansinitiativet

Tuen myöntämisen perusteet

Projektilla on selkeät pyrkimykset sekä vahvistaa verkostoitumista että tukea freelance-taiteilijoita Barentsin alueella. Yhteistyö ruotsalaisten, norjalaisten, suomalaisten ja venäläisten kumppanien välillä on hyvin perusteltu ja järkevää projektin vahvistaessa tanssitaidetoimintaa alueella, jossa taiteilijoita on harvemmassa kuin muilla alueilla. Projektilla on hyvät mahdollisuudet edistää taiteellista yhteistyötä Barentsin alueella ja se pohjautuu selkeisiin alueellisiin teemoihin.

Hakijan projektikuvaus

Dancing in the margin of climate change pyrkii sekä kehittämään paikallista infrastruktuuria että luomaan miellyttävämmän ilmapiirin liikepohjaisen taiteen tekijöiden toiminnalle Barentsin alueella. Projekti keskittyy muutoksen alla oleviin syrjäisiin seutuihin, joihin vaikuttavat mm. urbanisoituminen, digitalisoituminen, globalisoituminen ja ilmastonmuutos.

Projektin tavoitteina ovat sisällyttää kaikki neljä osallistuvaa maata (Ruotsi, Norja, Suomi & Venäjä) tanssiteosten luomisprosessiin, tavoittaa uutta yleisöä sekä lisäksi luoda lisää mahdollisuuksia alueen tanssitaiteilijoille. Projekti haluaa varmistaa tanssitaiteilijoille miellyttävämmät olosuhteet ammatilliseen toimintaan Barentsin alueella.

“Dance artists in Barents” on kolmivuotinen projekti, jonka alullepanijana on toiminut luulajalainen Dansinitiativet. Rahaston tuki mahdollistaa projektin toisen vuoden toiminnan. Muut yhteistyökumppanit ovat Dans i Västerbotten (SE), Taikabox (FI), Dansfestival Barents/Stellaris Dansteater (NO) sekä vielä määrittelemätön venäläinen kumppani. Projekti tuottaa kaiken kaikkiaan neljä alueella toimivan tanssitaitelijan luomaa tanssiteosta - yksi jokaisesta osallistuvasta maasta. Projektin aikana jokainen maa toimii vuorovaikutuksessa jakaen toistensa osaamista sekä vahvistamalla monikansallista yhteistyötä. Projekti pyrkii tavoittamaan uuden tyyppistä yleisöä tarjoamalla avoimia keskusteluja, demo-esityksiä ja työpajoja.