Engines For Sound Present Ancient Future Vol 1 O2019.0221

Kuva: Adam Ross

Tuen myöntämisen perusteet:

Projekti on laadullisesti kiinnittynyt vahvasti pohjoismaalaisiin teemoihin. Rahasto näkee, että projektilla on hyvät mahdollisuudet kehittyä taiteellisesti, päätöksen perustuessa tekijöiden ammatilliseen ja taiteelliseen kokemukseen.

Tietoa projektista:

Ancient Future Volume 1 aloittaa uuden ambisonisten esitysten sarjan, joka kokoaa yhteen niin pohjoismaisia musiikin ja äänen tuottajia kuin myös perinteisen musiikin soittajia. Ambisoniikka luo kokonaisvaltaisen äänimaailman, joka toteutuessaan ympäröi teoksen kokijaa. Äänimaailma on tämän päivän elektroniikan ja menneisyyden osaamisen yhteentörmäys.

AFV1 asettaa baskilaisen kulttuurin ja txalaparta-lyömäsoittimen teoksen keskiöön. Nämä luovat teoksen modernin ambisonisen äänimaailmaan viitaten samanaikaisesti menneisyyteen ja perinteisiin. Teoksen äänimaailma syntyy soittajien orgaanisesta ja dynaamisesta leikittelystä, jossa rytmit syntyvät ja rikkoutuvat luoden jatkuvasti uutta. Txalaparta-soitin symboloi samanaikaisesti uutta ja vanhaa.

Sarjan alullepanija Rosso Adams ammentaa ja kehittää kansainvälisiä yhteistyön muotoja musiikki- ja äänitaiteen alalla, pohjaten vahvasti omaan kokemukseensa taiteilijana Pohjolassa. Hän yhdistää vanhaa ja uutta osana Engines For Sound -hubiaan. Keskiössä on uusien merkitysten luominen perinteille osana tämän päivän konteksteja niin pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin.

Opstart-rahoitus mahdollistaa projektin tutkimus- ja kehittämisvaiheen kattaen sekä teokseen liittyvät matkakulut että baskilaisen mytologian ja kulttuurin tutkimuksen alullepanon. Tämä luo pohjaa myöhemmälle projektille.