Images For Nordic Childrens Literature And Un Dev Goals

Tuen myöntämisen perusteet:
Rahasto arvostaa projektin tavoitetta sisällyttää lapset ja nuoret osaksi kolme vuotista ohjelmaa. Projekti pyrkii kouluttamaan kansalaisia, jotka sekä luovat että kuluttavat nykyaikaista kulttuuria.

Hakijan projektikuvaus:
Nordic Children’s Literature & UN Development Goals on lyhytaikainen kulttuuri-instituutioiden välinen verkosto yhdistäen kolme ystävyyskaupunkia Kópavogurin (IS), Odensen (DK) ja Tampereen (FI). Tavoite on tiedonvaihto instituutioiden, virkahenkilöiden, taiteilijoiden ja kouluttaien välillä. Projekti haluaa myös kerätä tietoa, joka edistää projektin tavoitetta kehittää kolmevuotisen koulutusohjelman. Pohjoismainen lastenkirjallisuus ja sen opettamat humanitääriset ideat ja arvot yhdistyvät YK:n kehitystyöhön (Agenda 2030).

Projektin on tarkoitus lujittaa ystävyyskaupunkien välistä yhteistyötä sisällyttämällä lapsia eri puolilta Pohjolaa osaksi projektia. Projekti haluaa tuoda yhteen useita näkökulmia, joiden tarkoitus on vahvistaa YK:n kehitystyötä ja edistää pohjoismaisia arvoja kuten moniarvoisuus, luovuus ja innovaatio. Pyrkimyksenä on kehittää kolmivuotinen kulttuurillisen yhteistyön muoto, jota voidaan myöhemmin hyödyntää eri puolilla maailmaa.

Tämä kolmivuotinen ohjelma sisällyttää laajan listan eri kumppaneista ja osallistujista. Se sisällyttää lisäksi paneeleita, työpajoja, tiedonvaihtoa, julkisia tapahtumia, näyttelyitä ja konsertteja.