North Atlantic Industrial Press Photo Credits BO FROST Architects

Kuvan oikeudet: BO FROST architects

Tuen myöntämisen perusteet:
Projekti tunnistaa modernin kulttuurin ja yhteiskunnan vaikutukset 1900-luvun teollisuusalueisiin Pohjois-Atlantin alueella. Projekti pyrkii aktiivisesti etsimään potentiaalia näillä kulttuurillisilla alueilla. Rahasto näkee projektin olevan merkittävä sen tavoitellessa uutta pohjoismaista yhteistyötä sen kehittäessä samaan aikaan teollisuusalueiden uniikkia ilmentymää.

Hakijan projektikuvaus:
NORTH ATLANTIC INDUSTRIAL pyrkii elävöittämään valittujen tyhjien teollisuusalueiden esteettistä ilmentymää eri maissa Pohjois-Atlantilla. Projekti keskittyy rakentamaan kolmivuotista yhteistyön muotoa islantilaisten, grönlantilaisten ja färsaarelaisten tekijöiden välillä. Pitkän ajan tähtäimenä on projektin halu integroida tyhjät teollisuusalueet osaksi modernia turismia.

Projekti luo yleiskuvaa teollisuusalueiden koosta ja estetiikasta piirtämisen, valokuvauksen ja levittämisen avulla hyödyntäen sen omaa kotisivua ja järjestämällä työpajoja yhteistyössä olevien maiden välillä.

Projektin yhteistyökumppanit tuovat projektiin tietoa, aikaa ja taloudellista tukea. He ovat tärkeitä tekijöitä kansallisella tasolla eri puolilla Pohjois-Atlanttia ja he tulevat sekä taiteen että turismin aloilta. Tämä monimuotoinen yhteistyön muoto haluaa tunnistaa ne turismin trendit, jotka keskittyvät luomaan laadukkaita kokemuksia ja yhdistämään ainutlaatuisia luonnon ja paikan luomia kokonaisuuksia. Keskiössä on myös niiden pyrkimys elävöittämään niitä alueita, jotka eivät ole aktiivisesti käytössä.

Arkkitehtitoimisto Bo Frost architecsts (DK) toimii projektin päävetäjänä. Tämän lisäksi projektissa ovat mukana eri kansalliset turismiin keskittyvät  organisaatiot ja museot, jotka toimivat kolmessa maassa Pohjois-Atlantilla. Projektin on tarkoitus toimia yhteistyössä myöhemmin sekä Pohjolan talojen että muiden merkittävien tekijöiden kanssa, jotka edistävät projektin tiedon levittämistä.