O2018.0488 Kelp Congress Photo By Annette Wolfsberger

Kuva: Anne Wolfsberger

Tuen myöntämisen perusteet

Rahasto näkee projektilla olevan merkittävä potentiaali kehittää niin pohjoismaalaista kuin kansainvälistäkin yhteistyötä. Projektin teema on hyvin ajankohtainen sen ottaessa uusia näkökulmia ekologisuuteen, taiteeseen ja tutkimukseen näkemällä merilevän sekä taiteellisena että tieteellisenä materiaalina.

Tietoa projektista

The Kelp Congress -tapahtuma pyrkii luomaan uusia näkökulmia merilevään innovatiivisen ajattelun ja monitieteellisten kontekstien kautta. Projekti pohjaa pohjoismaisiin perinteisiin ja käytäntöihin, joilla on vahva yhteys mereen. Se pyrkii luomaan ja vahvistamaan erilaisia yhteistyön ja verkostoitumisen muotoja useiden taiteilija vetoisten organisaatioiden – jotka erityisesti keskittyvät ekologisiin kysymyksiin – välillä.

The Kelp Congress -tapahtuman pääjärjestäjänä toimii LIAF 2019 (NO) yhdessä Mustarinda (FI), The Department of Seaweed (FI), Posthumanities Hub (SE), ArtLab Gnesta (SE), Skaftfell – Center for Visual Arts (IS) ja Laboratory for Aesthetics and Ecology (DK) kanssa. Anna Wolfsberger (NL/AT) on projektin yhteistuottaja. Yhdessä projektin tekijät fasilitoivat ja kehittävät projektin verkostoitumista omien kokemusten ja tietämyksen kautta. Yhdessä tämä luo muodon tapahtumassa järjestettäville työpajoille. Projekti näkee lisäksi potentiaalia luoda yhteistyön muotoja muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa.

Opstart-rahoituksen tarkoitus on edistää The Kelp Congress -idean kehittymistä konseptuaalisesta muodosta yhtenäiseksi suoritetuksi projektiksi. Projektin kehittämistyö tapahtuu sekä Alankomaissa että Pohjois-Norjassa, jonka aikana eri tapaamiset ja keskustelut luovat pohjaa myöhemmin syksyllä järjestettävään tapahtumaan.