200507 Workshops Map 1

Tuen myöntämisen perusteet:
Rahaston näkee tällä projektilla olevan kiinnostava ja selkeä sisältö, joka pyrkii luomaan uusia mahdollisuuksia pohjoismaalaiselle puulle. Projektin suunnitelma on selkeästi artikuloitu ja yhteistyö useiden pohjoismaisten laitosten välillä on luotu hyvälle pohjalle. Projektilla on pyrkimys luoda uusia yhteistyönmuotoja usealla taiteen ja kulttuurin kentällä.

Tietoa projektista:
Waste wood for good pyrkii luomaan tiedonvaihtoa eri alojen asiantuntijoiden ja opiskelijoiden välillä. Projekti haluaa myösyhdistää pohjoismaisuuden osaksi ylijääneen puumateriaalin kehittämisprosessia. Yli 8 kuukauden ajan keskittyvät useat työpajat kehittämään uusia tapoja käyttää puuta erityisesti pohjoismaisessa kulttuurillisessa ja arkkitehtoonisessa kontekstissa. Osallistujia näihin työpajoihin arvioidaan olevan 200.

Projekti tutkii ylijääneen puumateriaalin havaittua kulttuurillista arvoa, joka on tärkeänä osana globaalia kehitystä kohti resurssitehokkaampaa ja kierrätykseen perustuvaa tulevaisuutta. Kulttuurillinen, esteettinen ja sosiaalinen lähestymistapa on heikosti edustettuna osana nykyisiä diskursseja, jotka ennemmin keskittyvät puhtaasti tieteelliseen tapaan käyttää ylijäänyttä puumateriaalia. Haluammekin kehittää luovia ja resursseja optimoivia käyttötapoja näiden luodessa kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä tätä yhteiskunnallisesti arvokasta materiaalia kohtaan.

Päätarkoitus on luoda kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä ylijääneen puumateriaalin mahdollisuuksista ja arvosta osana arkkitehtoonista, esteettistä ja kulttuurillista ulottuvutta. Samaan aikaan on tärkeää muistaa tekninen näkökulma, jota vaaditaan osana puumateriaalin työstöä ja käyttöä. Projekti luo pohjaa uusille yhteistyön muodoille, jotka pyrkitvät luomaan ymmärrystä erilaisten resurssien käyttämahdollisuuksille yhteiskunnassamme.