Hakuaika

Opstart-tukea voi hakea jatkuvasti ja päätöksistä ilmoitetaan 20 työpäivän kuluessa.

 

Mikä Opstart on?

Opstart-rahoituksen tavoitteena on kehittää taide- ja kulttuurielämää Pohjoismaissa tukemalla lupaavien projekti-ideoiden kehittämistä ja sellaisten uusien pohjoismaisten projektien käynnistysvaihetta, joilla on vahva kehittämiseen tähtäävä päämäärä.

Opstart-käynnistystukea voi hakea enintään 25 000 Tanskan kruunua (vastaa noin 3 400 euroa), ja hakemuksiin vastataan 20 työpäivän kuluessa niiden lähettämisestä.

Mitä rahasto tukee?

Opstart-tukea myönnetään toimijoille, joilla on hyvä idea uudesta taide- tai kulttuuriprojektista ja halua kehittää idean pohjalta konkreettinen pohjoismainen yhteistyöprojekti.

 

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee taide- ja kulttuuriprojekteja, joissa on yhteistyökumppaneita useammasta eri Pohjoismaasta (Tanska, Suomi, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi ja Ahvenanmaa). Vähintään kahden, eri Pohjoismaita edustavan yhteistyökumppanin on täytynyt vahvistaa kiinnostuksensa yhteistyöhön ennen tuen hakemista. Jos yhteistyökumppaneina on vain kahden Pohjoismaan edustajia, on projektin tavoitteena lisäksi oltava maantieteellisen ankkuroinnin laajentaminen Pohjoismaissa: hakemuksessa on konkreettisesti osoitettava, mitä muita toimijoita projektiin halutaan mukaan jatkossa.

 

Opstart-tuen avulla voit kehittää projektin laatua sekä projektin pohjoismaisen yhteistyön merkittävyyttä ja sisältöä.

 

Tukea voivat hakea kaikkien taide- ja kulttuurialojen toimijat. Hakijana voi olla yksilö, ryhmä, järjestö, laitos, yhdistys tai yritys. Hakijalta ei edellytetä Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalaisuutta.

Lue lisää

Mitä rahasto ei tue?

Opstart-tuki on laaja-alaista, mutta siinä on tiettyjä rajoituksia: 

  • Opstart ei tue valmiiksi kehitettyjä projekteja, vaan projektiryhmien yhteistä projektikehitystyötä.

  • Opstart-tukea ei myönnetä kulttuuri- ja taidekentän ulkopuolisille projekteille, kuten urheilutapahtumille, liiketoiminnan kehittämiselle, innovaatio- ja teknologiakehitykselle tai journalismi- ja yhteiskuntakehitysprojekteille.

  • Opstart-tukea ei myönnetä tutustumis- ja aineistonkeruumatkoihin, ulkomaanopintoihin eikä luokkaretkiin.

  • Opstart-tukea ei myönnetä yksityishenkilöiden tai ryhmien osallistumiseen tapahtumiin.

Lue lisää

Rahaston muut tukimuodot

Opstart tukee käynnistysvaiheessa olevia projekteja ja uusien ideoiden kehittelyä.

 

Jos yhteistyöprojektisi on edennyt pidemmälle, tutustu projektituen hakukriteereihin.

Lue lisää projektituesta

Arviointikriteerit

Projektin laatu ja menetelmä

Rahasto arvioi Opstart-projekti-idean merkitystä uudistuvalle ja dynaamiselle pohjoismaiselle taide- ja kulttuurielämälle, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

 

Rahasto arvioi projekti-idean laatua sen omaperäisyyden sekä taiteellisten tai kulttuuristen tavoitteiden ja sisältöjen perusteella. Lisäksi arvioidaan projektin toteutusmenetelmää ja vaikuttavuutta projektin kohderyhmiin nähden.

Lue lisää

Projektin pohjoismainen merkittävyys ja yhteistyö

Rahasto arvioi sitä, miten projektissa ajatellaan ylikansallisesta näkökulmasta ja kannustetaan avoimuuteen ja suvaitsevaisuuteen.

Rahasto arvioi yhteistyökumppaneiden sitoitumista projektiin ja sitä, miten projekti on ankkuroitu - tai miten se on tarkoitus ankkuroida - tarkoituksenmukaisiin toimintaympäristöihin Pohjoismaissa.

 

Projektissa voi olla edustajia Pohjoismaiden ulkopuolisista maista vähintään kolmen edustetun Pohjoismaan lisäksi (tai tämä voi olla projektin päämäärä).

 

Opstartin tavoitteena on kehittää uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää muun muassa tukemalla projekteja, joilla on globaali visio, ja projekteja, jotka työstävät globaaleja haasteita. Otamme mielellämme vastaan taide- ja kulttuurialojen hakemuksia, jotka auttavat lisäämään pohjoismaisen yhteistyön globaalia merkittävyyttä uudella tavalla.

Lue lisää

Talous

Opstart-käynnistystukea voi hakea enintään 25 000 Tanskan kruunua (vastaa noin 3 400 euroa). Opstart-tukeen ei liity vaatimusta omasta osarahoituksesta.

 

Hakemuksen budjetin tulee olla yksityiskohtainen: erittele esim. matkakulut (matkan kesto, reitti ja henkilöt) ja mitä materiaaleja tarvitsette. Palkkiokulut voivat yhteensä muodostaa enintään 1/3 haetun tukisumman määrästä.

 

Opstart-tukea haetaan tyypillisesti Pohjoismaissa pidettävien kokousten matka- ja majoituskuluihin. Voit hakea tukea myös muihin kuluihin, kuten palkkioihin, materiaaleihin tai muuhun, mitä projektin toteuttaminen vaatii.

Lue lisää

Projektikausi

Voit hakea tukea ainoastaan toimintaan, joka toteutetaan sen jälkeen, kun olet saanut Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta vastauksen tukihakemukseen. Projekti voi siten alkaa aikaisintaan 20 työpäivän kuluttua hakemuksen lähettämisestä.

 

Projektikauden enimmäiskesto on tuen myöntämisvuosi ja sitä seuraava kalenterivuosi.

Lue lisää

Toistuvat hakemukset

Jos Opstart-hakemuksesi on hylätty, voit kehittää projektia ja hakea sille tukea vielä kerran.

Lue lisää

Pohjoismaiden ulkopuolella toteutettavat projektit

Pohjoismaiden ulkopuolisia projekteja koskevat tukihakemukset arvioidaan sen pohjalta, luovatko ne vastavuoroista arvoa järjestäjälle sekä pohjoismaisille kulttuuritoimijoille ja taiteilijoille.

Lue lisää

Ehdot ja raportointi

Hakemuksen ehdot

Kaikki myöntämispäätökset julkistetaan rahaston verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

Rahaston julkisuussääntöjen mukaan lista hakemuksista on julkinen, mutta hakemukset eivät ole julkisia.  

 

Rahasto vastaanottaa vain sähköisen hakulomakkeen kautta lähetettyjä hakemuksia. Opstart-hakemus täytetään Omalla sivulla. Postitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn, vaan ne palautetaan lähettäjälle.

 

Rahaston myöntämä tuki voi olla suuruudeltaan myös pienempi kuin hakemuksessa pyydetty tukisumma.

Lue lisää

Hyväksyttyjen hakemusten ehdot

Lue loppuraportin tekemisestä ja miten toimit, jos projektissasi tapahtuu muutoksia.


Muutokset projektissa:

Apuraha voidaan käyttää vain hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Jos projektiin tehdään merkittäviä muutoksia hakemuksen lähettämisen jälkeen, niihin on saatava rahaston ennakkohyväksyntä. Muutokset ovat merkittäviä, jos ne liittyvät esimerkiksi:

• pohjoismaisiin osallistujamaihin
• yhteistyökumppaneihin
• projektikauden pituuteen

Rahastoon tulee ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, että projektinjohtaja vaihtuu.

Apurahan maksaminen:

Voit lähettää maksatuspyynnön Oman sivun kautta heti kun olet saanut myönteisen päätöksen hakemukseesi. Koko tuki maksetaan kerralla. Rahojen siirtyminen voi kuitenkin viedä jopa 10 pankkipäivää. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston mainitseminen hankkeen tukijana

Projektin mahdollisen julkistamisen ja esittelyn yhteydessä on käytettävä Pohjoismaisen kulttuurirahaston logoa. Voit ladata logon rahaston verkkosivulta täällä.

 

Projektin tulokset ja loppuraportti:

Opstart-projektin loppuraportti on lähetettävä viimeistään 3 kuukauden kuluttua projektin päättymisen jälkeen. Loppuraportti täytetään ja lähetetään Oman sivun kautta. Lomakkeessa sinun on myös vahvistettava, että olet käyttänyt rahat hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Projektin päättymispäivä on hakemuksessa ilmoitettu päivämäärä.

Takaisinmaksuvaatimus:

Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää apurahaa tai vaatia koko apurahan takaisinmaksua. Rahasto voi vaatia apurahan takaisinmaksua myös siinä tapauksessa, jos apurahan saaja ei toimita loppuraporttia annetussa ajassa.

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta.

Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

Pistokoetarkastukset:

Muista säilyttää tilityksen tositteet ja liitteet, koska valitsemme vuosittain joukon käynnistystuen saajia pistokoetarkastukseen.

 

Lue lisää

Tarvitsetko apua

Kaipaatko inspiraatiota projektisi kehittämiseen? Tutustu tukea saaneisiin projekteihin eri kulttuurin ja taiteen aloilta.

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektilähettiläät voivat myös auttaa projekti-idean kehittämisessä ja antaa neuvoja hakuprosessiin liittyen.

Etkö saanut vastauksia kysymyksiisi?

Täältä löydät rahaston  yhteystiedot.

Valmiina?

  • Oikea tukimuoto valittu
  • Hakuehdot täyttyvät
  • Hakemus valmis ennen haun umpeutumista
HAE TUKEA NYT