Hakuajat 2021 (UTC + 1)

1. helmikuuta 2021 klo 23.59  Tanskan aikaa 

3. toukokuuta 2021 klo 23.59 Tanskan aikaa

1. lokakuuta 2021 klo 23.59 Tanskan aikaa

Vastaus tulee n. 7 viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen.

Mikä on projektituki?

Pohjoismainen kulttuurirahasto edistää Pohjoismaiden taide- ja kulttuurielämää. Tuemme monimuotoista yhteistyötä ja luomme Pohjoismaiden välisiä yhdyssiteitä, jotta kaikki voisivat nähdä Pohjolan uusin silmin.

Mitä rahasto tukee?

Tuemme kaikkien taide- ja kulttuurialojen projekteja. Projektin on oltava ankkuroitu relevantteihin toimintaympäristöihin ja mukana on oltava sitoutuneita projektikumppaneita.

 

Hakijana, yhteistyökumppanina tai projektin osallistujana voi olla yksilö, ryhmä, yhdistys, yritys sekä julkinen tai yksityinen organisaatio tai laitos.

 

Painopiste on pohjoismaisissa toimijoissa, mutta toimintaympäristömme on globaali. Hakijalta ei edellytetä Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalaisuutta, mutta projektin tulee olla merkityksellinen näillä leveysasteilla. Myös laadun on oltava hyvä.


Tuemme myös innovatiivisia projekteja, jotka perustuvat aiempaan verkostoitumiseen tai projektiin.

 

Rahaston työ perustuu sopimukseen, jonka osapuolina ovat Pohjoismaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Lue lisää

Mitä rahasto ei tue?

Tukemme on laaja-alaista, mutta siinä on tiettyjä rajoituksia. Pohjoismainen kulttuurirahasto ei tue:

 • kahdenvälistä yhteistyötä, jossa ei ole laajempaa pohjoismaista sisältöä tai kohderyhmää
 • kulttuuri- ja taidekentän ulkopuolisia projekteja, kuten urheilutapahtumia
 • projekteja, jotka keskittyvät ensisijaisesti esimerkiksi liiketoiminnan tai tekniikan kehittämiseen, sosiaalialaan, journalistiikkaan ja yhteiskuntatieteisiin
 • tuotteiden tuotantoa ja julkaisua, mikäli se on projektin ainoa tai ensisijainen tavoite (koskee esimerkiksi musiikki-,elokuva- ja tv-tuotantoa, tietokonepelien tuotantoa, verkkoratkaisuja, kirjojen julkaisua ja käännöksiä)
 • kiertuetoimintaa ja kiertäviä näyttelyitä, ellei kyse ole merkittävästä pohjoismaisesta yhteistyöstä
 • opinto- ja tutkijamatkoja, luokkaretkiä, opintojaksoja sekä koulutusta
 • yksityishenkilöiden tai ryhmien osallistumista tapahtumiin tai tilaisuuksiin (tukea voi hakea vain ohjelman suunnittelija tai järjestäjä)
 • organisaatioiden yleiseen toimintaan liittyviä kustannuksia, korjaus- ja rakennushankkeita sekä varsinaisessa toiminnassa käytettävän tekniikan hankkimista
 • jo toteutettuja hankkeita.
Lue lisää

Rahaston muut tukimuodot

Onko projektisi vielä käynnistysvaiheessa ja tarvitset tukea sen jatkokehittelyyn?

 

Tutustu Opstart-tuen kriteereihin.

Lue lisää

Arviointikriteerit

Hakemusten arvioinnissa painotetaan seuraavia kriteerejä:

Projektin laatu

Rahasto arvioi projektin laatua ottamalla huomioon esimerkiksi:

 • projektin taiteelliset tai kulttuuriset tavoitteet ja sisällöt
 • projektin menetelmän ja toteutussuunnitelman.
 • projektin innovatiivisuuden ja kehittävyyden, mahd. suhteessa aiempiin projekteihin
 • projektiin kohdistuvan yleisen ja paikallisen kiinnostuksen sekä projektin merkityksen osallistujille
 • projektin ylikansalliset ajattelutavat sekä kyvyn edistää avoimuutta ja suvaitsevaisuutta.
Lue lisää

Pohjoismainen merkittävyys

Rahasto arvioi pohjoismaista merkittävyyttä ottamalla huomioon esimerkiksi sen,

 • miten Pohjoismaat tai pohjoismaisuus sisältyvät projektiin
 • missä määrin projektin luomisesta ja toteuttamisesta vastaavat tarkoituksenmukaiset toimijat eri puolilla Pohjoismaita ja mahdollisesti niiden ulkopuolella
 • millainen on projektin sisältö (kumppanien roolit ja osallistuminen projektiin)
 • miten projekti edistää paikallista taide- ja kulttuurielämää Pohjoismaissa ja mahdollisesti niiden ulkopuolella.
 • projekti edistää taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden välistä vaihtoa ja vuorovaikutusta
Lue lisää

Talous

Pohjoismainen kulttuurirahasto edellyttää projekteilta asianmukaista osarahoitusta. Osarahoitus on mielestämme keskeinen osa projektin juurruttamista yhteistyökumppanien toimintaan.

 

Mitä suurempaa summaa haetaan, sitä suurempia vaatimuksia asetamme omarahoitusosuudelle ja muiden rahoittajien osuudelle. Muun rahoituksen osuuden tulee lähtökohtaisesti olla vähintään 50 %, ja pohjoismaisista tukijärjestelmistä haettava yhteissumma voi olla enintään 85 % projektin rahoituksesta.

 

Omarahoitusosuuteen voi sisällyttää vapaaehtoista työpanosta ja luontaissuorituksia. Tällainen omarahoitus on eriteltävä budjetissa. 

 

Rahasto voi myöntää tukea projektin hallinto- ja palkkakuluihin, mikäli ne suoraan liittyvät projektiin.

 

Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta haettava enimmäissumma on 500 000 Tanskan kruunua, mutta ennen hakemista kannattaa perehtyä tavanomaisiin tukisummiin. Katso lisää kohdasta Tuetut projektit.

 

Lue lisää

Tarvitsetko apua

Kaipaatko inspiraatiota projektisi kehittämiseen? Tutustu tukea saaneisiin projekteihin eri kulttuurin ja taiteen aloilta.

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektilähettiläät voivat myös auttaa projekti-idean kehittämisessä ja antaa neuvoja hakuprosessiin liittyen.

Ehdot

Projektikausi

 • Projektikauden enimmäiskesto on tuen myöntämisvuosi ja kaksi sitä seuraavaa kalenterivuotta.
 • Varsinaista projektitoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallitus on tehnyt päätöksensä ja olet saanut myöntämispäätöksen.

 

 

Lue lisää

Hakemukset

 • Jos olet saanut rahastolta hylkäämispäätöksen, voit hakea samalle projektille tukea vielä kerran.
 • Rahasto vastaanottaa vain rahaston hakuportaalissa täytettäviä verkkohakemuksia. Postitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn.

 

 

Lue lisää

Julkisuus

 • Kaikki myöntämispäätökset julkistetaan rahaston verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.
 • Rahaston julkisuussääntöjen mukaan lista hakemuksista on julkinen, mutta hakemukset eivät ole julkisia.

 

 

Lue lisää

Etkö saanut vastauksia kysymyksiisi?

Täältä löydät yhteystiedot sihteeristöön.

Valmiina?

 • Oikea tukimuoto valittu
 • Hakuehdot täyttyvät
 • Hakemus valmis ennen haun umpeutumista
HAE TUKEA NYT