puls-hakemukset 2018

Vuoden 2018 puls-hakuaika on päättynyt 16. huhtikuuta.
Vastaukset annetaan kesäkuun puolivälin jälkeen. 

 

Mikä puls on?

puls on Pohjoismaisen kulttuurirahaston kolmivuotinen tukiohjelma 2017-2019, joka antaa keikkapaikoille ja festivaaleille ainutlaatuisen mahdollisuuden keskittyä pohjoismaiseen musiikkiin ja esitellä yleisölleen lupaavia artisteja, joilla on kansainvälistä potentiaalia.

puls-ohjelman tavoitteet:

 • Pohjoismaissa toimivat artistit saavat luotua suhdetta uusiin pohjoismaisiin konserttijärjestäjiin (keikkapaikat ja festivaalit). 
 • Konserttijärjestäjien työ kehittyy pohjoismaisen järjestäjäverkoston vahvistuessa.
 • Tuetaan taiteellista uudistumista ja laadukkaan musiikin tuomista nykyistä useamman ulottuville Pohjoismaissa.
 • Tuetaan yleisötyön laatua ja uudistumista ja edistetään siten yhteenkuuluvuutta ja yhteisen identiteetin kehittymistä yleisön, artistien ja konserttijärjestäjien välillä.

Open call: Islanti, Norja, Ruotsi, Grönlanti ja Ahvenanmaa

Vuonna 2018 uusiksi puls-järjestäjiksi voivat hakea ainoastaan Islannista, Norjasta, Ruotsista, Ahvenanmaalta tai Grönlannista käsin toimivat järjestäjät, jotka harjoittavat ammattimaisesti organisoitua toimintaa (esim. aatteellinen yhdistys, rahasto tai yritys). Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea.

Konserttijärjestäjät voivat myös aloittaa yhteistyön ja hakea tukea yhteiselle ohjelmalle, yleisösuunnitelmalle, kuratointiyhteistyölle ja artistivaihdolle. Kyse voi olla esimerkiksi instituutioiden ja promoottorien välisestä yhteistyöstä sekä useiden konserttijärjestäjien välisestä alueellisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä.

 

Lue lisää

Vuonna 2017 valitut puls-järjestäjät

Vuonna 2017 valittujen puls-järjestäjien on vahvistettava, että he haluavat jatkaa puls-järjestäjinä myös kaudella 2018-2019. Jatkokauden vahvistamiseksi puls-järjestäjien on lähetettävä rahastolle täytetty jatkolomake ja budjetti tulevan kauden konserteille. Liitteet löytyvät Hakuohjeet-välilehdeltä tämän sivun ylälaidasta.

 

 

Kaudella 2019-2019 järjestäjien on tehtävä yhteistyötä yhden tai useamman muun puls-järjestäjän kanssa vähintään kahden konsertin osalta. 

 

 

Lue lisää

TUEN MÄÄRÄ


Tukea myönnetään 8 000 – 12 000 Tanskan kruunua per konsertti. Islannissa ja Grönlannissa asuville hakijoille myönnetään korkeintaan 20 000 Tanskan kruunua per konsertti.

 • Tuettavien konserttien omarahoitusasteen on oltava vähintään 50 %.
 • Konserttijärjestäjät voivat lisäksi hakea korkeintaan 20 000 Tanskan kruunun edestä markkinointitukea eriteltyihin viestintä- ja yleisötyön kustannuksiin. 

 • Esiintymispalkkioiden on oltava ammattimaisella tasolla.
Lue lisää

Mitä ohjelmasta tuetaan

puls-ohjelmasta tuetaan sitä, että konserttijärjestäjät voivat ottaa lupaavia Pohjoismaissa toimivia artisteja ohjelmistoonsa ja tehdä määrätietoista yleisötyötä. Konserttijärjestäjien työn tulee perustua koko kauden ajan relevanttiin pohjoismaiseen ohjelmaan, taiteelliseen visioon ja yleisöstrategiaan. Keskiössä voi olla esimerkiksi ohjelmasisältö, verkostoituminen, taiteilijavaihto ja yleisötyö.

 

puls-tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan konkreettiselle ohjelmalle. Vuoden 2018 ohjelman konsertit tulee järjestää aikavälillä 1. elokuuta 2018 - 31. heinäkuuta 2019. Ohjelmaa ja hakijoita koskevat seuraavat vaatimukset:

 

- Nykyisten puls-järjestäjien sekä Norjassa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa asuvien uusien hakijoiden konserttiohjelmien tulee sisältää 5-8 konserttia. Islannissa ja Grönlannissa asuvien hakijoiden konserttiohjelmien tulee sisältää 3-5 konserttia.

- puls-konserttien on yleisesti esiteltävä artisteja vähintään kahdesta muusta Pohjoismaasta kuin hakijan kotimaasta.

- Vähintään 50% yhtyeestä tai bändistä on koostuttava artisteista, jotka eivät asu hakijan kotimaassa.

- Konserttien on oltava julkisia.

- Tuensaajan on osallistuttava vuotuiseen verkostokokoukseen ja edistettävä omalta osaltaan puls-viestintää.

 

Lue lisää

Mitä ohjelmasta ei tueta

 • Hakijan omasta kotimaasta tulevien artistien konsertteja.
  Näytöskeikkoja ja promokonsertteja.
 • Teknisten laitteiden hankintaa.
 • Ennen elokuuta 2018 järjestettyjä konsertteja.
   
Lue lisää

puls

puls-ohjelman rahoittavat Pohjoismainen kulttuurirahasto, Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto, Tanskan taiderahasto, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, Musiikin edistämissäätiö sekä Ruotsin hallitus. Vuonna 2017 puls-tukea myönnettiin 43 keikkapaikalle je festivaalille eri Pohjoismaissa.

Arviointikriteerit

Vuoden 2018 hakukierroksella hakemuksissa arvioidaan seuraavia seikkoja:

 • Musiikkiohjelman laatu sekä projektin pitkäjänteiset taiteelliset tavoitteet ja visiot.
 • Projektin kulttuurinen, taiteellinen, alueellinen ja pohjoismainen merkitys.
 • Yleisötyön laatu ja innovatiivisuus.
 • Hakijoiden ammatillinen toiminta ja osaaminen alalla. Konserttijärjestäjän koolla ei ole väliä.
 • Ulkoisen yhteistyön laatu, mikäli projektiin sisältyy ulkoista yhteistyötä.

Konserttikohtainen (yksi yhtye = yksi konsertti) tuki on 8 000–12 000 Tanskan kruunua (1 000–1 600 euroa). Islannissa ja Grönlannissa asuville hakijoille voidaan myöntää korkeintaan 20 000 Tanskan kruunua per konsertti. Konserttijärjestäjät voivat hakea myös korkeintaan 20 000 Tanskan kruunun suuruista avustusta yleisötyöhön. 

Tietoa

Konserttiohjelma

Kaikkien hakijoiden on toimitettava hakemuksen mukana konkreettinen konserttiohjelmaehdotus. Vuonna 2018 konserttijärjestäjät voivat hakea tukea konkreettiselle ohjelmalle, johon sisältyy 5–8 konserttia, jotka toteutetaan välillä 1.8.2018-31.7.2018. Islannista ja Grönlannista käsin toimivat järjestäjät voivat hakea tukea ohjelmalle, joka sisältää 3-5 konserttia.

 

Ohjelman kaikkien konserttien ei tarvitse olla vahvistettuja hakuhetkellä, ja tuen saaja voi tukipäätöksen jälkeen muuttaa korkeintaan 1/3 alkuperäisestä konserttiohjelmasta ilman, että muutoksille on haettava rahaston erillistä hyväksyntää. Edellytyksenä on, että ohjelma täyttää edelleen puls-ohjelman kriteerit.

 

Erityisvaatimus vuonna 2017 valituille puls-järjestäjille

Jo valittujen puls-järjestäjien on kaudella 2018-2019 tehtävä yhteistyötä yhden tai useamman muun puls-järjestäjän kanssa vähintään kahden konsertin tiimoilta. puls-järjestäjät voivat itse päättää yhteistyön muodosta ja tavoitteesta. 

Artistien kiertuemahdollisuuksien edistämiseksi voidaan lisäksi tukea 2–4:ää lisäkonserttia, jotka konserttijärjestäjät järjestävät yhteistyössä muiden tuettujen järjestäjien kanssa.

Lue lisää

Useamman konserttijärjestäjän hakemukset

Jos tukea haetaan useamman konserttijärjestäjän yhteistyöhön, konsertteja voi olla enintään kahdeksan järjestäjää kohden.

Lue lisää

Mitä hakemuksen on sisällettävä (uudet hakijat Islannista, Norjasta, Ruotsista, Grönlannista ja Ahvenanmaalta)?

Uusien, Norjasta Islannista, Ruotsista, Grönlannista ja Ahvenanmaalta toimivien hakijoiden on haettava tukea sähköisesti ja liitettävä hakemukseen erityinen puls-hakemuslomake. Hakemuksen on sisällettävä projektin tiivistelmä sekä hakijaa koskevia tunnuslukuja ja tietoja. 

 

Hakemukseen on ladattava seuraavat liitteet:

 

 • Pakollinen puls-liite
 • Yksityiskohtainen budjetti ja rahoitussuunnitelma tuleville konserteille 
 • Hakijan tai hakijoiden edellisvuotinen konserttiohjelma.

 

 

Lue lisää

Mitä hakemuksen sisällettävä (vuonna 2017 valitut puls-järjestäjät)?

Vuonna 2017 valittujen puls-järjestäjien on vahvistettava, että he haluavat jatkaa puls-järjestäjinä myös kaudella 2018-2019.  

 
Jatkokauden vahvistamiseksi puls-järjestäjien on lähetettävä seuraavat liitteet osoitteeseen puls@norden.org:

  • Täytetty jatkolomake (sis. mm. päivitetyn kuvauksen projektin taiteellisesta ideasta sekä yleisötyösuunnitelman tulevalle kaudelle)
  • Budjetti konserteille 2018-2019

 

Määräaika liitteiden lähettämiselle on 16. huhtikuuta 2018. 

Lue lisää

Näin tulevat puls-järjestäjät valitaan

Konserttijärjestäjät valitaan Pohjoismaiselle kulttuurirahastolle lähetettyjen hakemusten perusteella. 

 

Kansallisten tukijärjestelmien ja musiikkiorganisaatioiden edustajista koostuva referenssiryhmä arvioi hakijoiden pätevyyttä alalla sekä pätevyyttä työskennellä laadukkaasti innovatiivisten artistien ja konserttiohjelmien kanssa. Ryhmässä ovat edustettuina Tanskan taiderahasto, Ruotsin kulttuurineuvosto, Norjan kulttuurineuvosto, MES Music Foundation Finland ja Iceland Music Export. Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista tulevien hakemusten karsinnasta vastaa Pohjoismaisen kulttuurirahasto.

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston puls-asiantuntijat arvioivat hakemuksissa konserttiohjelman, yleisötyön ja ulkoisen yhteistyön laatua.

 

Lopulliset päätökset uusista puls-järjestäjistä ja aiemmin valituille puls-järjestäjille myönnettävästä tuesta tehdään näiden kahden arvioinnin perusteella.

 

Lue lisää

Valittujen puls-järjestäjien verkostotapaamiset

Kaikkien tuensaajien kesken järjestetään vuosittain verkostotapaaminen, jota kehitetään yhteistyössä kansallisten elävän musiikin organisaatioiden kanssa. Seuraava verkostotapaaminen järjestetään Norjassa elo/syyskuussa 2018 yhteistyössä Norske Konsertarrangører -organisaation kanssa. puls-järjestäjät, jotka eivät asu Norjassa, saavat 3000 Tanskan kruunun suuruisen matka-avustuksen verkostotapaamiseen osallistumista varten.

Lue lisää