7X7 Logo Stavanger Port

Om projektet:
7x7 Norge anordnas i samarbete mellan Rhizome och Kunsthall stavanger - två innovativa, globalt inställda institutioner. Rhizome har sedan 2010 arbetat med konceptet 7x7 som utforskar och letar efter nya former och kreativa möten mellan konst och teknologi.

Projektet arbetar för globalt och tvärvetenskapligt samarbete i en brytningstid genom att presentera konceptet 7x7 för ny publik. Programmet syftar till att koppla samman globala diskurser kring kultur och teknik med lokala perspektiv på estetik och strukturer.

Relevans för Globus Opstart:
Projektet är kulturellt och professionellt av hög kvalitet och det stärker utveckling och interaktioner mellan konst och teknik i Stavanger. Projektet har även långsiktiga ambitioner att utveckla globalt samarbete.