How Is Energy Created

Bild: Mattias Umaerus

Om projektet:
Projektet forskar om människors förmåga att skapa och konsumera energi samt det hur människor reagerar på situationer som kräver höga insatser. Med inspiration från Newtons rörelselagar, spelteori och fysik undersöker projektet hur samtida cirkus kan ge insikt i mänskligt beteende. Projektet vill utmana det traditionella förhållandet mellan människor och energi samt mellan cirkus och vetenskap.

Projektet syftar till att undersöka dessa koncept under en residens i Köpenhamn med internationella deltagare från USA, Nederländerna, Danmark och Sverige.

Relevans för Globus Opstart:
Projektet syftar till att hitta kopplingar mellan samtida cirkus och vetenskap. Fonden anser att projektet är därmed relevant för Globus Opstart. Projektet inkluderar konstnärer utanför Norden som bidrar till att skapa nya globala nätverk och samarbeten.