Press1 Intragalactic Arts Collective Hiroko Tsuchimoto Malin Stahl Anita Wernstrom Alicja Rogalska Research Actions

Om projektet:
IntraGalactic Arts Collective
är ett självorganiserat konstnärskollektiv som vill bygga nya nätverk. Kollektivet tror på konstnärligt utbyte och kunskapsinhämtning och arbetar med intersektionell feministisk pedagogik genom nätverk både i Sverige och internationellt.

Projektets mål är att möjliggöra möten med platsbaserad kunskap och internationell konstnärlig dialog för att skapa nytt i lokala samhällena. Kollektivet kommer att skapa nya internationella kontakter med samarbetspartner från Sverige och Italien.

Relevans för Globus Opstart:
Projektet utforskar hur platsspecifika arbetssätt kan genomföras digitalt utan fysiska möten. Projektet vill utveckla nya samarbeten som kännetecknas av djupa relationer och varaktighet.