Bild Från Johna Hansen

Bild: Yuko Yokota & Johna Hansen

Om projektet:
Projektet kommer att skapa ett nytt konstverk i samarbete mellan Yuko Yokota (JP) och Johna Hansen (DK) för Nakanojo Biennial 2021 i Japan. 2015 lärde konstnärerna känna varandra i Yamanashi och 2017 gjorde de ett gemensamt verk i Danmark, som ställdes ut 2018. Konstnärerna planerar att arbeta tillsammans igen, den här gången i Japan. Temat i projektet handlar om utvidga tid och rum genom digitala möten via Skype - en verklighet där dag och natt samexisterar.

Konstnärerna vill göra flera projekt tillsammans och de strävar efter att hitta nya metoder för samarbete som inte behöver ske fysiskt på samma plats.

Relevans för Globus Opstart:
Projektets tema är mycket relevant, särskilt nu när digitala möten har fått en helt ny betydelse i vardagen. Projektet söker nya sätt att samarbeta globalt trots de utmaningar som orsakas av den globala pandemin. Dessutom syftar projektet till att utveckla samarbetet mellan de unga konstnärerna.