beyond.png

Projektet fik støtte fordi:

Projektet bygger på en lokal historie og tradition hos Uppsala-Ekeby-keramik. Det lokale aspekt er, at det ligger i et område med rigelig ler i undergrunden, hvilket er relevant samfundsmæssigt og politisk, når lokale keramikproduktioner lukkes og flyttes fra landene - en tendens i flere nordiske lande. Projektet ønsker at aktualisere, genfinde og styrke en teoretisk diskurs omkring keramik i de nordiske lande. 

Et bevidst, velformuleret og velbegrundet projekt med et synergistisk og materialeorienteret perspektiv. Det belyser keramikken fra mange forskellige vinkler og i lyset af forskellige kunstneriske bevægelser gennem historien. Et ambitiøst projekt, der gavner den nordiske keramik.

Ansøgeren skriver selv:

BEYOND THE OBJECT - Contemporary Nordic Ceramic Art er en nordisk samtidskeramikudstilling, seminar for professionelle praktikere, publikation og uddannelsesprogram på Uppsala Kunstmuseum, som løber fra 02-06-2018 til 16-09-2018. Nordiske kunstnere inviteres til at arbejde stedsspecifikt med udstillingshaller beliggende i Uppsala Slot, men også i museets omgivelser med gårde og grønne områder med Botaniske Have. Ved at samle kunstnere fra de fem nordiske lande, er der skabt en diskursiv platform.

Uppsala Kunstmuseum har en samling af Upsala-Ekeby keramik og dermed stor viden om keramisk fremstilling og svensk design. Projektet bærer sin egen historie om lokal produktion, men peger også på landskabet, geologi og mineraler og arealanvendelse. BEYOND THE OBJECT ønsker at undersøge betydningen af ​​stedet for skabelse og håndens og kroppens præstationer.

Den grundlæggende idé med udstillingen er at vise eksempler fra en yngre generation af nutidige nordiske kunstnere, der har deres base i det keramiske medium og som arbejder i grænseområdet mellem keramik og andre medier eller udtryksformer - et område i keramik, der sjældent møder et bredt publikum. Projektets langsigtede mål er at øge potentialet for indsigt i keramik som en stærk, unik stemme i samtidskunst og at øge udvekslingen af ​​nordiske kunstnere på området.

BEYOND THE OBJECT fokuserer på et kunstnerisk felt, hvor udvekslinger finder sted mellem samtidens billedkunst, design og andre discipliner, såsom geologi og økologi. Ved at fremhæve installationer og det procesorienterede, skabes erfaringer med ler i resonans til arkitektur og byplanlægning. Procesorienterede arbejdsmetoder, hvor kroppen og arkitekturen er vigtige parametre, har deres rødder i 1960'ernes scenekunst og kunsthåndværk. Udstillingens tilknyttede program og publikation ønsker at fremhæve pionerer på området og deres forbindelse til konceptuel kunst og land art -bevægelsen, samtidig med at man får et overblik over nutidens nordiske udøvere.

Deltagende kunstnerer:

Kurator:

  • S L A M / Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Moa Lönn (SE)