Craft-Rituals-blue night ©Aia Jüdes.jpg

Projektet fik støtte fordi:

Dette er et tværkunstnerisk projekt, som er konceptuelt, og hvor der er ny tilgang til håndarbejdet. Det forbinder performancekunst og håndarbejde med modige træk: Det bringer forskelligartede elementer sammen, hvis fællesnævner er håndarbejde. Projektet er visuelt interessant. Fonden håber, at projektet kan inspirere og vække tanker hos mennesker, som ikke begejstres af visualiteten i det traditionelle håndarbejde. Projektet forener også forskellige aldersgrupper. Udover at projektet udvikler selve håndarbejdet, udvikler det også de sociale aspekter ved håndarbejdet. Der er gang i den!

Om projektet:

Projektet Craft Rituals involverer over 30 deltagere fra Sverige, Finland og Island. Det er en blanding af kunsthåndværkere, dansere, musikere, modeskabere, gadekunstnere og animatorer som i initiativtagerens og projektlederens, Aia Jüdes, regi føres sammen i forskellige konstellationer for at skabe et musikstykke, en danseforestilling og tilhørende kostumer. Det hele samles sidenhen i en film, som indspilles på lokaliteter i de tre lande. Alle dele af projektet gennemsyres af et tværfagligt sløjdperspektiv.

Craft Rituals er en hyldest til den nordiske uld ved at skildre ligheder og forskelle i vores nordiske sløjd- og håndværkstraditioner. Udover spindingen fremhæves der også andre teknikker i forbindelse med uld (kartning, valkning, strikning, hækling, farvning og brodering) samt en hel del træ- og hornsløjd. Projektet fører ældre håndarbejdende kvinder (i alderen 60 år og derover), som er mestre i at spinde uld i hånden på spinderokke, sammen med unge breakdansere, et hold elektroniske musikfornyere og et par avantgardistiske modeskabere for at skabe et musikstykke, en serie danseforestillinger (hvor musikstykket og de håndlavede kostumer indgår) samt en kortfilm med animationsindslag, hvor alle projektdelene samles til en helhed.

Om projektet:

  • Det bidrager til at etablere helt nye former for grænseoverskridende samarbejder, hvor sløjd og håndværk ses som en selvfølgelig del af den nordiske kulturs udvikling fremover
  • Det løfter sløjd og håndværk ind i en samtidig sammenhæng på en normbrydende måde, som gør den tilgængelig og relevant for helt nye målgrupper
  • Det opdaterer billedet af, hvad sløjd kan være for noget, og højner dets status eller øger gennemslagskraften langt ud over dets eget virkeområde
  • Det udfordrer kønsstereotyper, virker for mangfoldighed og løfter ældre kvinders selvværd frem for et ungt publikum på en måde, der sjældent sker i vores aldersopdelte samfund.

Aia Jüdes har tidligere brugt filmmediet med succes i musikvideoen ”Next Level Craft”. Med dette projekt, ’Craft Rituals’, arbejder Jüdes videre med resultaterne fra projektet og filmmediet, men med en helt anden form for eksperimentelt arbejdsproces: Deltagerne mødes i en længere periode og har kreative udvekslinger i forskellige konstellationer. Det er et mere omfattende og komplekst samarbejde, da filmen er en måde at visualisere mødet mellem forskellige generationer og verdener samt resultatet af de praktiske eksperimenter. Filmen til ’Craft Rituals’ kommer til at indeholde håndlavede animationer bestående af forskellige håndværkstekniker og materialer, der er indsat i filmen og flettes sammen med virkelige billeder via en blanding af analog eller håndgjort og digital animationsteknologi. Der er således tale om en helt ny retning og udvikling af håndgjort form, både teknisk såvel som æstetisk.

Filmen ’Craft Rituals’ fungerer i sin egen form som et visuelt håndværk og dokumentation for et innovativt projekt. Men samtidig er filmen designet som en interaktiv del af en live optræden, hvor forskellige scener, lyde og animationer på en overraskende og poetisk måde svarer til fysiske objekter og folk uden for lærredet.

Det nordiske samarbejde:

Sverige, Finland og Island

Projektets hjemmebase er i Sverige, men afgørende dele gennemføres desuden lokalt i Finland og Island. Projektet involverer i forskellig udstrækning over 30 deltagere fra Sverige (ca. 15), Finland (ca. 10) og Island (ca. 10). Det hele samles sidenhen i en film, som indspilles på lokaliteter i de tre lande. 

Total budget: 2 130 400 DKK
Applied for: 789 000 DKK    
Approved grant: 700 000 DKK
Project period: 01.12.2016-31.12.2018

Særlig HANDMADE-uddeling i 2016

Projektet blev finansieret af en særpulje, hvor fonden i 2016 uddelte 4 mio. DKK med særlige vurderingskriterier og vilkår. Normalt kan man søge op til 500.000 kr. til sit projekt i fonden og op til 50% af projektets budget. Det særlige ved HANDMADE-satsningen 2016 var, at fonden opfodrede ansøgere til at søge et beløb mellem 500.000 og 1 mio. DKK, med en tilladt finansieringsprocent på op til 85.

Følgende vurderingskriterier var gældende: Med HANDMADE ønsker Nordisk Kulturfond at støtte og stimulere formområdet og det håndlavede design ved at opmuntre til skabelsen af nye partnerskaber på både nordisk og internationalt plan. Fondens satsning har som intention at hjælpe med at synliggøre og præsentere en bred vifte af innovative håndlavede udtryk og former. I søgelyset er projekter, som:

  • bidrager til at udvikle og præsentere håndgjort form med fokus på det frie, eksperimenterende og konceptuelle.
  • bidrager til at udfordre og nedbryde traditionelle grænser for det håndlavede og den håndværkdrevne virke.
  • med fordel inkluderer udøvere eller organisationer fra forskellige discipliner og fra andre kunstområder

Dertil var fondens generelle vurderingskriterier om nordisk substans, kvalitet, forankring og effekt gældende for denne uddeling.

Christina Zetterlund (SE) og Mari Savio (FI) bidrog som sagkyndige i behandlingen af ansøgninger. Det var fondens bestyrelse, som traf den endelige beslutning om tildelinger fra særpuljen.

Fra 2017 indgår HANDMADE-ansøgninger i ordningerne OPSTART og projektstøtte. Læs mere om gældende vurderingskriterier under "søg støtte".

Foto: Aia Jüdes