Billede (1)

Projektet fik HANDMADE-støtte fordi:

HANDMADE udfordrer de traditionelle institutionelle, faglige og kulturelle mønstre og grænser. HANDMADE viser og støtter den pågående udvikling: nye perspektiver, nye greb om materialet og nye idéer om hvad der er tilladt. 

Idéen om at etablere et 'Nyt Nordisk Porcelænsforum' lægger sig i dét spor af HANDMADE-projekter, som handler om de store skift, som globalisering medfører: Udflytning af den kunstindustrielle produktion fra Norden og hvilke konsekvenser det har for kunstnernes arbejde, lokalsamfundene og det nordiske design – og nytænkning som følge heraf.

Projektet er initieret af et handlekraftigt og nytænkende netværk, og dette netværk skal nu med støtte fra OPSTART vokse og udvikles.

Ansøgeren skrev selv om projektet:

Målet for projektet er at lave en samlet præsentation af nutidige porcelæn, skabt af nordiske kunstnere. En "kollektion" af kunstneriske udsagn, der reflekterer over porcelænets kunstneriske potentiale, historiske betydning og funktionelle muligheder.

Målet er at lave et forum hvor tekniske og kunstneriske erfaringer med porcelæn kan udveksles i form af egentlige samarbejder på residence samt ved udstillinger.

Projektets første del er at etablere et fælles forum for keramiske fagfolk, der via samarbejder på tværs af de Nordiske lande, opnår nogle konkrete resultater, der i projektets anden del skal vises på udstillinger internationalt.

Projektet har tre målgrupper:
1. Det faglige keramiske miljø.
2. Et bredt publikum, der ser resultaterne på udstillinger.
3. Den Nordiske Porcelænsindustri, der gerne skal finde inspiration i projektet til nye produkter.

Overordnet er formålet at undersøge, om der findes en fælles Nordisk tone i arbejdet med porcelæn. Materialet, som oprindelig kom til Europa fra Kina, var formgivet og dekoreret efter kinesiske forbilleder. Senere i den Nordiske porcelænindustris guldalder blev der udviklet stel og dekorationer med udgangspunkt i den nordiske natur. Flora Danica er det bedste eksempel på dette. Nu oplever vi en globalisering indenfor design. Udover at produktionerne er flyttet ud af de Nordiske lande, så er formsprog og dekoration også rettet mod et internationalt publikum.

Derfor ønsker vi at skabe et Nordisk Porcelænsforum, hvor Nordiske keramikere arbejder sammen og skaber nye værker med udgangspunkt i den Nordiske natur og tradition.

Midlerne fra OPSTART skal bruges på et møde, hvor projektet vil blive kortlagt og det vil blive diskuteret hvilke kunstnere, som skal inviteres til at være med i projektet. Det er afgørende for projektet at alle aspekter bliver belyst og at der bliver taget lokale hensyn i den endelige projektbeskrivelse.

Initiativtagere er:
Bettina Køppe - Arkitekt, kurator og gallerist. Bornholm, DK. 
Catrine Danielsen - Kurator og porcelænskoordinator. Kunsthall Grenland og værkstedet 1400g. Porsgrunn, NO. 
Irene Nordli - keramiker og professor på KHIO. Oslo, NO 
Kristina Riska - Keramiker, tilknyttet Arabia Art Department Society, Helsinki, FI. 
Love Jonsson, Skribent og direktør for RIAN Designmuseum, Falkenberg, SE. 
Mia Göransson - Keramiker og tidl. professor HDK. Göteborg, SE.