Selkies At Work – Kopi

Midlertidigt foto, Nordisk Kulturfond

Projektet fik støtte fordi:

Dette gedigne projekt bringer kunstnere og designere fra flere nordiske lande sammen: Systue Kittat i Nuuk, UiT Tromsø, Várjjat Sámi Musea i Varangerbotten og Kvensk Institutt Børselv. Deltagerne udforsker sælskin som kulturel resurse for håndarbejde, og som udtryk for kystkulturer. Projektets formål er, at generere nytænkning og inspirere til mangfoldig brug af sælskind.

Selkies er mytologiske væsner, der beskrives i fortællinger fra Grønland, Finland (Kaisa`s Echanted Forest), Færøerne (fortellinger om Kópakonan) og Island (Mýrdalur saga), og desuden blandt andet fra Skotland og Irland. Selkies lever som mandlige og kvindelige sæler i havet, men kan gå på land, tage skindet af og dermed forvandle sig til smukke mennesker. 

Ansøgerne skrev om projektet:

”Deltakere er kunstnere fra 7 nordiske land som deltar i og utvikler en 10-dagers verksted med fokus på kunnskapsutbytte, eksperiment og kompetanseutvikling innom bruk av sel som nordisk naturressurs.

Med bruk av urbefolkningens tradisjonelle kunnskap som er glemt i mange nordiske land og i samarbeid med kunstnere og designere fra 7 nordiske land ønsker vi å gjenoppta, utforske og spre kunnskap om sel som en glemt kulturell ressurs for håndarbeid. Samtidig handler prosjektet om videreutvikling av materialbruk med bærekraftig økologisk fotavtrykk som pga. sin høy estetikk kan bidra til den så kalte Blue Economy ut av et kulturnæringsperspektiv.

Make Your Selkie skal ta mytologien som utgangspunkt, men sagaen skal tolkes fritt, abstrakt eller konkret, figuren kan sees som imaginasjon, prosjektionsflate, med transcendente aspekter, forvandling, et klesplagg som uttrykker de ukjente, lengsel, uvisshet, avhengighet fra vær og material. Sentralt står bruk av selskinn hvilket takket være sin optiske refleksjonsevne inviterer til nytenkende og mangfoldig bruk. Prosessen skal dokumenteres på video og prosjektresultater skal formuleres i en utstilling som skal invitere personer interessert i håndarbeid, men også skoleklasser til dialog om sel som en viktig nordisk kulturressurs.

Sel som nordisk kulturressurs og uttrykk for kystkultur er i dag mer eller mindre bortglemt. Selkjøtt var populær mat, og skinn gikk blant annet til produksjon av sko og klær. Dette faktum tar vi som utgangspunkt for et fellesverksted som skal involvere bærer av tradisjonell inuittisk kunnskap om garvemetoder samt designere og kunstnere fra ulike nordiske land for å formulere nye bruksområder.”