COLOURBOX1083040

Foto: Colourbox 

Projektet fik støtte fordi:
Projektet samler mennesker fra hele Norden, der interesserer sig for folkedans og folkemusik. Projektet er med til at genoplive og -fortolke traditionen i en nutidig kontekst. 

Ansøger skrev selv om projektet:
Til stævnet kommer deltagere fra hele Norden for at lære og bruge den traditionelle folkekultur i Norden i dans og musik. Med samdanse, hvor alle deltagere bliver instrueret i at danse danse fra alle de andre Nordiske lande, workshops og udflugter på Færøerne, får deltagerne større kendskab til hinandens kultur og til den færøske kultur.
Projektets formål er at styrke nordisk folkeligt samarbejde på det kulturelle område, etablere netværk, venskab og forståelse, værdsætte og videreføre kulturarven - og glædes gennem dansen.