Jeg Er Mangfoldig 1366Px 04

Projektet blev støttet fordi:
Projektets tema og struktur er nytænkende og originalt. Projektet bidrager positiv til lokal kultur og forbinder menneskeskabt kultur med miljødiskurser ved at undersøge forbindelsen mellem mennesker, arter og steder. Projektet arbejder med nordiske temaer og samarbejder på et højt niveau. 

Ansøgeren skrev om projektet:
Projektet arbejder hen imod en udstilling, der vil blive præsenteret på festivalen Festpillene i Nord-Norge. Det vil kombinere forskellige kunstformer såsom lyde, billeder og performances. Det tematiske udgangspunkt er, hvordan forskellige arter sameksisterer i verden og det symbiotiske og komplekse forhold mellem disse arter og mennesker.

Projektet ønsker at bygge broer og vise og illustrere uventede forbindelser via udforskning. Målet er også at vække nysgerrighed og omsorg for alle former for eksistens. Med udstillingen og dens formationer ønsker projektet at tage fat på de specifikke levevilkår i de nordlige dele af Norden.

Samarbejdet mellem de tre partnerorganisationer har til formål at hjælpe med at knytte tættere bånd til hinanden og med dette udstillingsprogram bidrage med kunstoplevelser til et bredere og større publikum samt andre kunst- og kulturaktører i regionen. Især under den globale pandemi er det blevet vigtigt at dele viden og erfaringer på tværs af forskellige geografiske udgangspunkter, der har samme levevilkår til fælles.