Kunstindustri 2.jpg

Projektet fik støtte fordi:

Det Danske Keramikfabrik – de 19 ejere – har konstateret, at det er nu, man skal tage aktion, og de gør det. Fabrikken, grundlagt for nogle år siden, vil fokusere diskussionen om kunstindustriens fremtid, og det gør fabrikken ved at sætte i gang en lokal produktion, og med udgangspunkt i den, invitere nordiske kollegaer til at deltage.

Projektet synliggør behovet for at argumentere og at sætte ord på, hvorfor vi stadig skal producere kunstindustrielt i Norden. Denne lokale måde at producere og den tilknyttede formidling vil, hvis det viser sig, at virksomheden er økonomisk levedygtig, skabe en struktur, som også kan bruges i andre sammenhænge inden for kunstindustrien, end i keramikproduktionen. Dette er et lille projekt i HANDMADE-puljen, men med et potentielt stort effekt; konkret for dem, der har med keramikproduktion at gøre, og i den kulturpolitiske diskussion.

Om projektet:

Norden har en lang historie indenfor design og keramikproduktion, men i dag er der få eller ingen muligheder for at producere små serier industrielt i Norden. Den Danske Keramikfabrik er skabt ud fra et stort ønske om at ændre på dette. Den Danske Keramikfabrik mener, at det er vigtigt at bevare håndværket og gøre det muligt at producere lokalt, miljøbevidst og i mindre skala. Ellers forsvinder den viden vi i Norden har opbygget med de nedlagte og outsourcede fabrikker, som desværre allerede er tilfældet med for eksempel danske Royal Copenhagen og Kähler, svenske Rörstrand og Höganäs samt finske Iittala og Arabia.

Den Danske Keramikfabrik er tænkt som et levende sted, hvor håndværket bliver bevaret og videreudviklet til glæde for ejerkredsens 19 medlemmer og fabrikkens kunder. Fabrikken arbejder i netværker, hvor det ikke er den største, der vinder, men i stedet de, som deler deres viden og ressourcer. Ved at indbyde til samarbejde på tværs af geografiske, design- og materialemæssige grænser, vil fabrikken starte en bølge af små producenter rundt omkring i Norden - producenter, som hjælper hinanden med at udvikle sammen og i forskellige lokale retninger.

Ved at åbne fabrikken og tilbyde et mødested for samarbejde og udveksling mellem de nordiske lande, håber fabrikken på at genetablere kunstindustriens kerne:

  • Et sted, hvor formgivere kan fordybe sig og udvikle produkter, i nært samarbejde med dygtige håndværkere. Det er ikke kun designdelen, som er væsentlig at beherske i Norden, men også selve produktionsdelen og al den tekniske kunnen, som naturligt hører med. 
  • En bevidsthed hos flere om en lokal produktion og en bred diskussion omkring hvordan vi fremstiller vores brugsting i Norden.
  • Oplæring. Det keramiske håndværk læres ved at udøves. Fabrikken fører dialog med uddannelsessteder og sigter på at oprette praktikantforløb i fabrikkens modelværksted.

Fabrikken håber, at der efter os kommer en ny generation, som ikke oplever at alt lukker ned, men måske kan forestille sig, at man selv kan skabe nye forudsætninger ud fra de nye udfordringer samfundet står overfor. At man om halvtreds år stadig ved hvordan man laver en gipsmodel og støber en kop, eller maler et blåmalet stel og at man ikke længere synes det er urimeligt at give ordentlig betaling til de, der gør det.

Den Danske Keramikfabriks KUNSTINDUSTRI REVIVAL-projekt går ud på, at fremstille et REVIVALKIT til oplysning og inspiration. Kittet skal introducere seriefremstillet keramik - materialer og teknikker - på en enkel måde, også til dem, der ikke tidligere har haft erfaring med faget. Med kittet som omdrejningspunkt, er det fabrikkens plan at arrangere talks og møder i samarbejde med flere nordiske brancheorganisationer, skoler og virksomheder og fokusere diskussionen om kunstindustriens fremtid.

Nordisk samarbejde:

Danmark, Sverige og Norge

Fabrikken er ejet af 19 keramikere og designere, som er gået sammen om at lave et keramisk produktionssted i Danmark. De 19 medlemmer er fra Danmark, Sverige og Norge. 

Introduktionsmøderne af REVIVAL-kittet bliver udviklet og afholdt i samarbejde med:

  • Danske Kunsthåndværkere & Danske Designere (DK)
  • Svensk Form, Design Sweden & KHVC (SE)
  • Norske Kunsthåndverkere (NO)
  • Ornamo (FI)

Total budget: 250 000 DKK
Applied for: 110 000 DKK   
Approved grant:  110 000 DKK
Project period: 01.11.2016-31.12.2018

Særlig HANDMADE-uddeling i 2016

Projektet blev finansieret af en særpulje, hvor fonden i 2016 uddelte 4 mio. DKK med særlige vurderingskriterier og vilkår. Normalt kan man søge op til 500.000 kr. til sit projekt i fonden og op til 50% af projektets budget. Det særlige ved HANDMADE-satsningen 2016 var, at fonden opfodrede ansøgere til at søge et beløb mellem 500.000 og 1 mio. DKK, med en tilladt finansieringsprocent på op til 85.

Følgende vurderingskriterier var gældende: Med HANDMADE ønsker Nordisk Kulturfond at støtte og stimulere formområdet og det håndlavede design ved at opmuntre til skabelsen af nye partnerskaber på både nordisk og internationalt plan. Fondens satsning har som intention at hjælpe med at synliggøre og præsentere en bred vifte af innovative håndlavede udtryk og former. I søgelyset er projekter, som:

  • bidrager til at udvikle og præsentere håndgjort form med fokus på det frie, eksperimenterende og konceptuelle.
  • bidrager til at udfordre og nedbryde traditionelle grænser for det håndlavede og den håndværkdrevne virke.
  • med fordel inkluderer udøvere eller organisationer fra forskellige discipliner og fra andre kunstområder

Dertil var fondens generelle vurderingskriterier om nordisk substans, kvalitet, forankring og effekt gældende for denne uddeling.

Christina Zetterlund (SE) og Mari Savio (FI) bidrog som sagkyndige i behandlingen af ansøgninger. Det var fondens bestyrelse, som traf den endelige beslutning om tildelinger fra særpuljen.

Fra 2017 indgår HANDMADE-ansøgninger i ordningerne OPSTART og projektstøtte. Læs mere om gældende vurderingskriterier under "søg støtte". 

Foto: Den Danske Keramikfabrik