Momentum 9.JPG (1)

Projektet fik støtte fordi

På alle måder et eksemplarisk nordisk forankret og aktuel projekt - et projekt, som bidrager til fondens aktuelle undersøgelser. Momentum 9 udforsker og udfordrer "nordisk dimension", og har derudover et internationalt publikum.

Ansøger skrev selv om projektet: 

Momentum 9 adresserer denne forvirring og insisterer på at søge efter nye værktøjer til større forståelse af menneskets tilstand ved krydsbestøvning af metoder, kategorier og discipliner.

Den niende udgave af Momentum Biennial, Momentum 9: Alienation, tager fremmedgørelsen som udgangspunkt. Ved fremmedgørelse refereres der til en moderne verden, hvor fremmede processer og enheder bliver en integreret del af vores liv gennem teknologiske, økonomiske og sociale transformationer. Vi møder og engagerer med fremmedgørelsen hver dag. Fremmedgørelsen er vores moderne tilstand. Mens flere informationer og kommunikationskanaler er tilgængelige for os end nogensinde før, er det ikke let at skabe mening i det hele. Momentum 9 adresserer denne forvirring og insisterer på at finde nye værkstøjer, som kan give større indsigt og forståelse for menneskets tilstand.

Momentum Biennalen kan ses som en samlet nordisk platform, hvorfra idéer, bekymringer og interesser vedrørende de nordiske lande og ideer om ‘det nordiske’, kan blive introduceret.

Skandinavien er ofte rost for livskvalitet og det politiske system, men kuratorerne bag Momentum 9 føler, det er tid til at udfordre dette paradisbillede af Norden med radikal spekulationer om, hvordan tingen kunne være anderledes. Momentum Biennalen vil derfor sætte spørgsmålstegn ved enhver forestilling om nordisk ekspertisme og adressere norden som noget, der endnu ikke har en fast definition.

29 kunstnere og kunstnergrupper deltager i Momentum 9: Alienation.

Kuratorerne bag Momentum 9 er Ulrika Flink (SE), Ilari Laamanen (FI), Jacob Lillemose (DK), Gunhild Moe (NO) and Jón B.K. Ransu (IS).