2_Mialiina_cosplay_photography_Cosvision.jpg

Projektet fik støtte fordi:

Cosplay fik sin start i Japan og er en ny kultur med at lave håndarbejde i Norden: Cosplays udøvere er en af de nyeste spillere på vores traditionelle håndarbejdes felt. Udøverne er entusiastiske med at arbejde med egne hænder i en hobbykultur, som bunder i tegneserieverdenen og populærkulturen. Udøverne satser masser af tid og anstrengelser med at lave kostumer og lære, udvikle og dele teknikker.

Ansøgningen Nordic Cosplay Convention imødekommes med et beløb på 25.000 kr. Det er et beløb, svarende til en tildeling inden for fondens pulje OPSTART.

Fonden vurderer, at projektet er relevant for HANDMADE og ambitiøst, men endnu ikke er udviklet nok til at det kan imødekommes en bevilling inden for HANDMADE. Den nordiske forankring skal videreudvikles, og tildelingen på 25.000 kr. gives således som tilskud til udgifter i forbindelse med fremtidige møder med de nordiske samarbejdspartnere, som projektet ønskes udviklet sammen med. Arbejdsgruppen er senere, på lige fod med alle som er inspireret af HANDMADE, velkomne til at søge om projektmidler ved fondens tre årlige frister.

Om projektet:

Projektet tager afsæt i ungdomskulturen Cosplay, som er relativt ny i Norden og som optager og bringer mange unge sammen. Cosplay går ud på, at lave meget avancerede kostumer. Der er tale om en hobby, hvor amatører udvikler avancerede kundskaber inden for beklædning og scenografi: De afprøver, udvikler og anvender materialer fra traditionelle beklædningsmaterialer til modellerbare masser, termoplast, maling, lysteknik og anden elektronik. Et lykket kostume fanger essensen af en historisk figur eller oftest en figur fra populærkulturen: fra film, serietegninger, spil eller TV. Er der tale om en historisk figur, er det vigtigt at stræbe efter autenticitet i materialevalg og teknikker.

Et vigtigt element i Cosplay er det at mødes og konkurrere med andre. Et af succeskriterierne, for at vinde en konkurrence, er, at have udviklet og lavet dragten og iscenesættelsen omkring den, fra manuskript til musik, lys og andre effekter selv.

Arbejdsgruppen har en ambition om at arrangere en Cosplay-event, og på tidspunkt indeholder planerne følgende elementer:

  • Workshops med udøvere fra Norden, hvor viden og kundskab om materialer og teknikker bliver delt og diskuteret
  • Forelæsninger
  • En konkurrence, hvor udøvere kan præsentere og konkurrere med sin kunnen.


Total budget: 744 000 DKK 
Ansøgt:  521 000 DKK   
Bevilget:   25 000 DKK

Fonden ønsker initiativtagerne god arbejdslyst!

Særlig HANDMADE-uddeling i 2016

Projektet blev finansieret af en særpulje, hvor fonden i 2016 uddelte 4 mio. DKK med særlige vurderingskriterier og vilkår. Normalt kan man søge op til 500.000 kr. til sit projekt i fonden og op til 50% af projektets budget. Det særlige ved HANDMADE-satsningen 2016 var, at fonden opfodrede ansøgere til at søge et beløb mellem 500.000 og 1 mio. DKK, med en tilladt finansieringsprocent på op til 85.

Følgende vurderingskriterier var gældende: Med HANDMADE ønsker Nordisk Kulturfond at støtte og stimulere formområdet og det håndlavede design ved at opmuntre til skabelsen af nye partnerskaber på både nordisk og internationalt plan. Fondens satsning har som intention at hjælpe med at synliggøre og præsentere en bred vifte af innovative håndlavede udtryk og former. I søgelyset er projekter, som:

  • bidrager til at udvikle og præsentere håndgjort form med fokus på det frie, eksperimenterende og konceptuelle.
  • bidrager til at udfordre og nedbryde traditionelle grænser for det håndlavede og den håndværkdrevne virke.
  • med fordel inkluderer udøvere eller organisationer fra forskellige discipliner og fra andre kunstområder

Dertil var fondens generelle vurderingskriterier om nordisk substans, kvalitet, forankring og effekt gældende for denne uddeling.

Christina Zetterlund (SE) og Mari Savio (FI) bidrog som sagkyndige i behandlingen af ansøgninger. Det var fondens bestyrelse, som traf den endelige beslutning om tildelinger fra særpuljen.

Fra 2017 indgår HANDMADE-ansøgninger i ordningerne OPSTART og projektstøtte. Læs mere om gældende vurderingskriterier under "Søg støtte".

Foto:
Figur: Tyrande Whisperwind
Kilde: Heroes of the Storm / World of Warcraft
Fotograf: Mialiina cosplay photography
Cosplayer: Mialiina