2016-04-24 15.12.05[1].jpg

Projektet fik støtte fordi:

Ansøgers tværfaglige tilgang med vægt på musik og lyd, kunsthåndværk og formgivning med fokus på holdbarhed og genbrug har flere interessante elementer: 

1) Udvikling af (nye) instrumenter baseret kendte håndværkstraditioner, nyt design og formgivning kombineret med elektronik som et alternativ til masseproduktionen af ​​stereotype instrumenter, som desuden er nærmest enerådige på markedet

2) Gode planer for etablering af netværk af aktører, der kan bidrage til idéudvikling, kompetenceudvikling og samarbejde

3) Udfaldet danner grundlag for nyt kunstfagligt arbejde rettet mod både det professionelle kunstliv og forskellige grupper af børn og unge samt ældre med interesse for musik og håndværk gennem deltagelse i workshops eller kurser

4) Projektet har en opdragende effekt ved at fokusere på holdbarhed og genbrug som en modvægt til markedets køb-og-smid-væk mentalitet. 

Alle disse elementer er gode refleksioner inden for det musikfaglige: Der er på den ene side et element af forskning, som kan bidrage til innovative instrumenter, der vil stimulere nye måder at spille på og nye lydlandskaber, på den anden sid en udveksling mellem fagfolk, der styrker samarbejdet som grundlag for ny musik og håndværksmæssige og teknologiske løsninger. Projektet evner også at kombinere forskellige fagdiscipliner og refleksioner om miljøspørgsmål, som vidner om en ny måde at orientere sig på gennem direkte og konkrete tiltag.

Om projektet:

Projektet skaber et nordisk netværk samt arrangerer tre møder i de tre nordiske lande. Projektet handler om musik og lyd, håndværk og formgivning med samarbejde mellem forskellige kunstformer; også med fokus på holdbarhed og genbrug. Ved hvert møde skabes der både noget med hænderne og ved hjælp af forskellige typer teknikker, samtidigt med at holdbarhedsperspektivet tages med via genbrugsinstrumenter og andre musikrelaterede aspekter. Det at have design og form med som perspektiv i de musikinstrumenter, der skabes, er mere end, hvad man plejer at have med. Projektet skaber et langsigtet netværk mellem alle de nordiske lande, mellem inspirerende og interessante mennesker, som fremstiller forskellige typer musikinstrumenter både rent håndværksmæssigt og hvad angår innovation, teknik og elektronik, og det tilmed med fokus på genbrug.

Det kan udmunde i samarbejder og i fysiske lydkunstværker, musik, interaktive skulpturer eller musikmaskiner. Men frem for alt generer det mere samlet viden, ideer, samarbejde og opgaver for alle deltagerne. Projektet åbner for forståelsen af, at hvem som helst kan bygge sine egne musikinstrumenter og spille på dem. Der behøves blot tilgang til en vis viden.

Det nordiske samarbejde:

Island, Sverige og Danmark

Primære partnere:

  1. SE: Musikgruppen SKROT Laver musikinstrumenter med børn og spiller koncerter sammen på instrumenter, som vi selv har bygget, analogt og digitalt. Musiklaboratorium og musikmaskinbyggeri.
  2. IS: Hallvarður Ásgeirsson Hallvarður Ásgeirsson er en komponist, der arbejder på grænsen mellem avant-klassiske kompositioner og den elektroniske metamorfose af live-instrumenter. Han er desuden udøvende elektrisk guitarist, der benytter sig af interaktiv lydbearbejdning.

  3. DK: CPH Music Maker Space (dirigent: Valdemar Kristensen) Workshops, koncerter, fællesskab med lydhackere, elektroniske musikere, kunstnere, studenter, musiklydsteknologi samt udvikling og bygning af nye instrumenter.

Sekundære samarbejdspartnere 1. SE: Stina Billing, sløjdarbejder og kunstner ved Skånes Hemslöjdsförbund

Tre møder i tre nordiske lande: Island, Sverige og Danmark. De tre møders mødeindhold: På mødet i hvert land står værtslandet for at afholde en workshopdag med de andre landes deltagere og andre deltagere. Projektet indbyder tre eksterne kontakter, som projektet har med skabere og instrumentbyggere fra Norden eller en anden del af verden. Hvert deltagerland bestemmer selv hvilke gæsteforelæsere med stærk tilknytning til netop deres interesseområde, som skal deltage.

Total budget: 500 500 DKK
Applied for:  250 250 DKK   
Approved grant:  250 000 DKK
Project period: 01.01.2017-20.12.2018

Særlig HANDMADE-uddeling i 2016

Projektet blev finansieret af en særpulje, hvor fonden i 2016 uddelte 4 mio. DKK med særlige vurderingskriterier og vilkår. Normalt kan man søge op til 500.000 kr. til sit projekt i fonden og op til 50% af projektets budget. Det særlige ved HANDMADE-satsningen 2016 var, at fonden opfodrede ansøgere til at søge et beløb mellem 500.000 og 1 mio. DKK, med en tilladt finansieringsprocent på op til 85.

Følgende vurderingskriterier var gældende: Med HANDMADE ønsker Nordisk Kulturfond at støtte og stimulere formområdet og det håndlavede design ved at opmuntre til skabelsen af nye partnerskaber på både nordisk og internationalt plan. Fondens satsning har som intention at hjælpe med at synliggøre og præsentere en bred vifte af innovative håndlavede udtryk og former. I søgelyset er projekter, som:

  • bidrager til at udvikle og præsentere håndgjort form med fokus på det frie, eksperimenterende og konceptuelle.
  • bidrager til at udfordre og nedbryde traditionelle grænser for det håndlavede og den håndværkdrevne virke.
  • med fordel inkluderer udøvere eller organisationer fra forskellige discipliner og fra andre kunstområder

Dertil var fondens generelle vurderingskriterier om nordisk substans, kvalitet, forankring og effekt gældende for denne uddeling.

Christina Zetterlund (SE) og Mari Savio (FI) bidrog som sagkyndige i behandlingen af ansøgninger. Det var fondens bestyrelse, som traf den endelige beslutning om tildelinger fra særpuljen.

Fra 2017 indgår HANDMADE-ansøgninger i ordningerne OPSTART og projektstøtte. Læs mere om gældende vurderingskriterier under "søg støtte".

Foto: Cederquist Harborg production AB