Foto 2.jpg

Projektet fik støtte fordi:

I dette ambitiøse projekt om glaskunstens fremtid og udvikling inviterer 3 stærke fagmuseer, Riihimäki (FI), The Glass Factory, Boda (SE) og Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft (DK), glaskunstnerne inden for, for at bruge og udvikle på museer og museernes tilbud til en retning, som er relevant for udøvelsen af kunstarten og for glassets fremtid i Norden. Det sker dels i form af en ny udstilling, som sætter fokus på det helt nye og dels i form af samarbejder og netværk. Der er momentum nu – Nordisk Kulturfond ønsker projektdeltagerne god arbejdslyst!

Om projektet:

Praktikken og konteksten omkring glasset har undergået store forandringer gennem de senere år, hvilket har ført til et markant skift i forhold til det håndlavede glas. Storskala glasproduktion, der tidligere var drivende både i den kunstindustrielle økonomiske udvikling og udviklingen af de respektive landes designtraditioner, er praktisk talt ikke længere eksisterende. Glasindustriens sammenbrud efterlader et tomrum som ”Scandinavian Glass – starting all over” ønsker at udfylde og udnytte.

Det er Finnish Glasmuseum, Riihimäki (FI), The Glass Factory, Boda (SE) og Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft (DK), som har fundet sammen om dette HANDMADE-projekt. Projektet har som formål at:

  • udvikle et nyt blik på designtraditionen
  • udvikle og manifestere fagmuseer som fremadskuende kraftcentre, som kan medvirke til at inspirere og efteruddanne udøvere og fremadrettet bidrage til at vise nye veje glaskunsten/-designet.

Museerne vil, med baggrund i indgående kendskab til traditionen, og med fokus på nytænkning og videreudvikling, inddrage glaskunstnere for at udvikle/påvise ny forretningsmodeller. Museerne stiller rammer og know-how til rådighed, men selve udviklingen skabes af de udøvende. Deltagerinddragelse, netværksskabelse og vidensdeling på tværs af lande- og faggrænser er et bærende element i afviklingen af projektet. De udøvende kunstnere involveres på alle niveauer i projektet, i et forsøg på at skabe netværk både blandt institutioner, glasværksteder og udøvende kunstnere.

Projektet indeholder:

  • En rejseudstilling med fokus på det helt nye og aktuelle inden for nordisk glas, den største samlede visning i to årtier. Udøvende kunsterne tager del i kurateringen af udstillingen.
  • Workshops/residencies med deltagelse af udøvere og andre aktører fra de nordiske lande. Workshops afvikles på/eller i tilknytning til museumsinstitutionerne og har som ambition at gøre disse til "placemakere" - kraftcentre der anvender samlingerne og rammerne til at skabe den fremtidige udvikling indenfor feltet
  • Afslutningssymposium i oktober 2018

Nordisk samarbejde:

Projektet etableres som et samarbejde mellem glasmuseerne Finnish Glasmuseum, Riihimäki (FI), The Glass Factory, Boda (SE) og Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft (DK), og inddrager samtidige nordiske glaskunstnere og andre aktører.

Total budget: 1 730 000 DKK
Applied for: 1 000 000 DKK                            
Approved grant:   850 000 DKK
Project period: 01.01.2017-31.10.2018

Særlig HANDMADE-uddeling i 2016

Projektet blev finansieret af en særpulje, hvor fonden i 2016 uddelte 4 mio. DKK med særlige vurderingskriterier og vilkår. Normalt kan man søge op til 500.000 kr. til sit projekt i fonden og op til 50% af projektets budget. Det særlige ved HANDMADE-satsningen 2016 var, at fonden opfodrede ansøgere til at søge et beløb mellem 500.000 og 1 mio. DKK, med en tilladt finansieringsprocent på op til 85.

Følgende vurderingskriterier var gældende: Med HANDMADE ønsker Nordisk Kulturfond at støtte og stimulere formområdet og det håndlavede design ved at opmuntre til skabelsen af nye partnerskaber på både nordisk og internationalt plan. Fondens satsning har som intention at hjælpe med at synliggøre og præsentere en bred vifte af innovative håndlavede udtryk og former. I søgelyset er projekter, som:

  • bidrager til at udvikle og præsentere håndgjort form med fokus på det frie, eksperimenterende og konceptuelle.
  • bidrager til at udfordre og nedbryde traditionelle grænser for det håndlavede og den håndværkdrevne virke.
  • med fordel inkluderer udøvere eller organisationer fra forskellige discipliner og fra andre kunstområder

Dertil var fondens generelle vurderingskriterier om nordisk substans, kvalitet, forankring og effekt gældende for denne uddeling.

Christina Zetterlund (SE) og Mari Savio (FI) bidrog som sagkyndige i behandlingen af ansøgninger. Det var fondens bestyrelse, som traf den endelige beslutning om tildelinger fra særpuljen.

Fra 2017 indgår HANDMADE-ansøgninger i ordningerne OPSTART og projektstøtte. Læs mere om gældende vurderingskriterier under "søg støtte".

 

Foto: Henrik Svarrer Larsen & Mads Höbye