IMG_0522.jpg

Projektet fik støtte fordi:

 Det ligger i tiden og er oplagt at bevare og udvikle en gammel arbejdsmetode (analog film). Den digitale revolution inden for film- og biografbranchen fjernede på meget kort tid næsten alle spor af den teknik, som i princippet har været fremherskende, lige siden filmen blev født. Selvfølgelig kommer branchen som helhed ikke til at opgive det digitale, men flere og flere uafhængige filmskabere har indset den analoges films helt anderledes æstetiske muligheder i forhold til digital optagelsesteknologi. Inden for musikken findes den samme udvikling med en ny interesse for analog optagelse og vinylplader. Problemet for både filmen og musikken er, at den gamle teknik og viden i vid udstrækning er forsvundet og skal bygges op igen.

At fastholde og udvikle viden om analog film er vigtigt både for de æstetiske muligheder og for ikke at lade en vigtig del af vores kulturarv gå tabt.

Projektet gennemføres som tre workshops, hvor man både lærer af hinanden og underviser lokale filmskabere i teknikken. Her er det værd at bemærke, at man ønsker at forstå hele processen, lige fra indspilning og fremkaldelse af filmen til laboratoriearbejde. Man gør dermed det arbejde, som tidligere blev udført af filmproducenter og laboratorier, til et rigtigt håndværk.

Om projektet:

Starting from scratch er et netværk af kunstnere og filmskabere, som arbejder med analogt filmmateriale i de nordiske lande.

Målet er at holde analog film i live og tilgængelig i Norden og fremme dens transformation til fremtiden. Det kontinuerlige arbejde med analog film vil understøtte en forståelse for filmhåndværket i regionen.

I dag gør filmindustrien reklame for digital filmproduktion som den nemmeste og billigste metode, men det er en industriel metode. At arbejde med analog film er den håndværksmæssige måde at arbejde med film på. Det er både bevarende og nyskabende, fordi processen med at fremkalde film tidligere var i hænderne på store filmlaboratorier. I de senere år er filmlaboratorier over hele verden blevet lukket, fordi filmindustrien skærer ned. Samtidig er der blevet oprettet flere og flere laboratorier, som køres af kunstnere og som gør, at analoge film stadig er tilgængelige i forskellige regioner Her har vi nye muligheder for nye egenskaber i håndlavede film i forskellige regioner.

‘Starting from scratch’ ønsker at opbygge et stærkt netværk for arbejde med film i Norden. Meningen med netværket er at dele viden, at generere en ny gennemslagskraft for alle deltagerne, at gøre analoge film tilgængelige for et større publikum og at skabe nye karakteristika i vores egen region og på landsplan.

Inden for netværket ønsker de at skabe et sted for analog filmproduktion med arbejdsforhold (mørkekammer med forskelligt udstyr), undervisning/viden (workshops, masterclass, fast tilknyttede kunstnere), udveksling og forevisningsprogrammer/udstillinger. Som en del af netværksarbejdet vil hvert laboratorie arrangere en uge for vidensudveksling og invitere internationale eksperter til at give en workshop/masterclass, som er åben for offentligheden samt invitere de andre deltagere i netværket til at udveksle viden i Norden.

Udover workshoppen vil der være forevisninger og en diskussionsrunde med et specifikt nordisk filmtema for at dele resultaterne med et endnu større publikum.

Nordisk samarbejde:

Finland, Island og Norge

Filmverkstaden i Vaasa (FI), Kinosmidja i Reykjavik (IS) og Polar Film Lab i Tromsø (NO)

Hovedperspektiverne for samarbejdet er:

1)at indsamle viden om de særlige træk ved hvert enkelt laboratorium i Norden. Hvert nordisk laboratorium har særlig viden og særligt udstyr, og kunstnerne har deres egen kunstneriske praksis. I vores udveksling er det muligt at få et overblik over alle disse specifikke elementer for hver laboratorium og cirkulere oplysningerne.

2) at opnå større og mere specifik viden om analoge filmteknikker og give denne viden videre. For alle de laboratorier, som er en del af udvekslingen/workshoppen, vil det være muligt at få mere specifik viden om analog filmproduktion og at udbrede denne viden vores egen region/land.

3) at blive samlingsstedet for analog filmproduktion i vores region/land. Som en del af projektet vil vi indsamle viden og vi vil videregive den viden til andre via workshops i vores region samt undervisningsprogrammer og dokumentation.

4) som mødested for analog filmproduktion vil vi gerne bevare den håndværksmæssige viden om film og samt udvikle nye karakteristika i vores specifikke regioner. Nu vil det være muligt for alle, der ønsker at arbejde med håndlavede film, at bruge faciliteterne og udvikle deres egen kunstneriske praksis inden for vores rammer samt at udvikle nye egenskaber og håndværksmæssige karakteristika.

Total budget: 540 000 DKK
Applied for:  450 000 DKK   
Approved grant:   390 000 DKK
Project period: 01.05.2017-31.07.2018

Særlig HANDMADE-uddeling i 2016

Projektet blev finansieret af en særpulje, hvor fonden i 2016 uddelte 4 mio. DKK med særlige vurderingskriterier og vilkår. Normalt kan man søge op til 500.000 kr. til sit projekt i fonden og op til 50% af projektets budget. Det særlige ved HANDMADE-satsningen 2016 var, at fonden opfodrede ansøgere til at søge et beløb mellem 500.000 og 1 mio. DKK, med en tilladt finansieringsprocent på op til 85.

Følgende vurderingskriterier var gældende: Med HANDMADE ønsker Nordisk Kulturfond at støtte og stimulere formområdet og det håndlavede design ved at opmuntre til skabelsen af nye partnerskaber på både nordisk og internationalt plan. Fondens satsning har som intention at hjælpe med at synliggøre og præsentere en bred vifte af innovative håndlavede udtryk og former. I søgelyset er projekter, som:

  • bidrager til at udvikle og præsentere håndgjort form med fokus på det frie, eksperimenterende og konceptuelle.
  • bidrager til at udfordre og nedbryde traditionelle grænser for det håndlavede og den håndværkdrevne virke.
  • med fordel inkluderer udøvere eller organisationer fra forskellige discipliner og fra andre kunstområder

Dertil var fondens generelle vurderingskriterier om nordisk substans, kvalitet, forankring og effekt gældende for denne uddeling.

Christina Zetterlund (SE) og Mari Savio (FI) bidrog som sagkyndige i behandlingen af ansøgninger. Det var fondens bestyrelse, som traf den endelige beslutning om tildelinger fra særpuljen.

Fra 2017 indgår HANDMADE-ansøgninger i ordningerne OPSTART og projektstøtte. Læs mere om gældende vurderingskriterier under "søg støtte".

Foto: Starting from scratch