UP NODE.jpg

Projektet fik støtte fordi:

Up Node vil ikke blot styrke nordiske kunstnere ved at tilrettelægge kreative processer og aktivt booke kunstnere, men det bliver også et spændende forum med meningsudveksling og samarbejder. Både nordiske kunstnere og festivaler, kuratorer og andre, der er involveret i regionen vil kunne drage fordel af foraet samtidig med at de medvirker til rekruttering af et bredere publikum til forskellige begivenheder. Projektet er gennemtænkt og har nogle dygtige aktører bag sig. 

Ansøger skrev selv om projektet

Projektet har til formål at opbygge et nordisk samarbejde mellem syv nordiske festivaler, der alle deler nysgerrigheden i at udforske nyt og eksperimenterende, primært elektronisk musik samt de sammenhænge, der er mellem kunst- og performanceområdet.

De syv deltagende festivaler er etableret og er troværdige, uafhængige aktører i det nordiske kulturområde. Et fælles grundlag er præsentationen af ​​nye kunstneriske udtryk, der understreger en tværfaglig tilgang. Sådanne aktører er centrale for at bevare alternativer til fordel for kommercielle aktiviteter. Formålet med projektet er ikke salg og promotion af etablerede kunstnere, men at arbejde aktivt med udvikling og støtte til nye kunstnere og aktiviteter. Hver af projektets festivaler har udviklet sig til vigtige, troværdige regionale aktører, der alle støtter lokalsamfundets kunstnere og deres arbejde.

Kunstnere, der arbejder med nye og kommende kunstneriske udtryk i de nordiske lande er afhængige af et større kreativt samfund til at kunne udvikle sig og trives. Dette projekt vil forsøge at bygge bro mellem de regionale kreative kræfter i de nordiske lande og styrke et fælles kunstnerisk miljø.

For at bygge bro mellem de regionale kreative kræfter, planlægger Up Node netværk at lancere flere initiativer.

Denne ansøgning koncentrerer sig om det første år af programmet: Etablering og udvikling af netværket og udvekslingsprogrammer.

Netværket etablerer 3 programmer over en 3-årig periode.

I 2017: Udvekslingsprogram for kunstnere - hver festival udpeger en nordisk kunstner til at optræde samme år på 2 andre festivaler i netværket.

Vidensudvekslingsprogram: Hvert år i den 3-årige periode, vil to forskellige festivaler afholde en workshop, hvor alle netværkets samarbejdspartnere deltagere. På den måde vil alle syv festivaler afholde mindst 1 workshop i løbet af projektet.
Desuden vil det årlige møde omfatte et seminar, en konference eller på anden måde et relevant, professionelt arrangement.

Ved at mødes og udveksle idéer og metoder såvel som kunstnerisk indhold, bliver der yderligere bidraget til  nordisk samarbejde.