Suzanna O Zeljko OF Nov 2020

Foto: Sascha Kajic

Om projektet:
Projektet reflekterar över konsekvenserna av sista Balkankriget genom att dela livshistorier av nordiska scenkonstnärer som på olika sätt delar minnen av migration från den forna Jugoslavien. Det syftar till att synliggöra människors livshistorier och motarbeta nationalistiska idéer som växer på Balkan.

Projektet ska vara en aktuell röst som tar sig an viktiga reflektioner om samtiden som skapas i samtal mellan norra och södra Europa. Det vill således rikta ljuset mot känslomässiga erfarenheter av migration, med särskilt fokus på kvinnors erfarenheter av krig, konflikt och flykt, vilka ofta förbises i historieskrivningen. Att våga berätta sin egen historia stärker individens existens i samhället, och ger även uttryck för att motarbeta schabloner och etniskt baserade grupperingar i samhället.

Relevans för Globus Opstart:
Projektet arbetar med ett relevant tema. Projektet vill ändra förenklade och snäva bilder om Balkanhalvön och det syftar till att motarbeta kulturella motsättningar mellan etniska grupper.