Molly Nilsson EKKO 2016 Web © Cecilie Bannow, All Rights Reserved 3

Billede: Molly Nilsson, EKKO 2018 © Cecilie Bannow - all rights reserved

Det samlede beløb er på 4 mio. DKK, der både går til Puls-koncerter og særskilt forankringsstøtte, der skal give koncertarrangørerne mulighed for at fortsætte med deres nordiske koncertaktiviteter og videreforankre samarbejdet i Puls-netværket efter den sidste støtteperiode.

Gennem Puls har fonden været med til at styrke og fastholde den nordiske livemusikscene, der i den seneste tid i høj grad har været berørt af coronapandemien. Fra Puls’ start i 2017 til nu kan vi se, at Puls har rodfæstet sig, og at netværket i de sidste par år har ført til nogle meget interessante og nytænkende knopskydninger og samarbejder, der kan fortsætte langt ind i fremtiden”, siger Søren Merrild Staun, seniorrådgiver i Nordisk Kulturfond og projektleder for Puls.

Puls finansierer arrangørernes deltagelse i det årlige Puls-netværksmøde, som denne gang afholdes i Reykjavik den 3. november 2021. Mødet arrangeres i samarbejde med Nordisk Kulturfond, Reykjavik Music City og Puls-arrangørerne Iceland Airwaves og Nordens Hus i Reykjavik. Mødet vil have fokus på livemusikken efter corona, erfaringsudveksling og netværk samt forankring af Puls.

Styrken i den mangfoldige sammensætning af samarbejdspartnere er, at vi kan arbejde med professionelle scener og arrangører om bookingsamarbejder i Puls-regi, samtidig med at vi kan aktivere nye aktører med rødder i vækstlagsmiljøet til at indgå i Puls-aktiviteterne og på den måde skabe nye netværk mellem vores forskellige samarbejdspartnere. Så gennem vores engagement i Puls får vi en meget bred profil og involverer en bred repræsentation af musiklivet både i Danmark og fra de øvrige nordiske lande”, siger Michael Falk Marino, leder af spillestedet HUSET i Aalborg (DK), der er udpeget som Puls-arrangør.

Puls har i 2017-2021 i alt uddelt ca. 20,5 mio. danske kroner til spillesteder og festivaler i hele Norden. I Puls’ sidste periode vil der være fokus på opsamling og udveksling af viden og erfaringer for at sikre en relevant og længerevarende forankring af opnåede resultater. Puls afrundes ved et afsluttende netværksmøde i efteråret 2022.