ferdinand-stohr-230173-unsplash.jpg

Analysebureauet Oxford Research har lavet en strategisk interessent- og omverdensanalyse af Nordisk Kulturfond. Formålet med analysen er at give et veldokumenteret billede af fondens betydning og rolle for kunst- og kulturmiljøerne i Norden og komme med inputs til det fremadrettede arbejde med fondens strategi og virkemidler.

Overordnet set viser undersøgelsen, at der er stor ros og tilfredshed med fondens arbejde, fokus og virkemidler fra diverse interessenter. Støtteprogrammerne, herunder temasatsningerne HANDMADE og puls, har betydning, skaber værdi og roses på tværs af interessenter. Fondens kommunikations- og formidlingsindsats betragtes også generelt som vigtigt, mens det også fremhæves, at fondens rolle som kulturpolitisk aktør bør tydeliggøres.

Dertil peger rapporten på mulige fremadrettede indsatsområder fx gennem samarbejde med andre filantropiske kulturfonde, udvikling af fondens netværksbaserede perspektiv, samt fondens virke i forhold til internationalisering, digitalisering og 'grand challenges' (fx migration og miljø).