Af Frederik Tygstrup,Viceinstitutleder
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

I de moderne velfærdssamfund betragtes kunsten som et kollektivt gode, fordi kunsten rummer en værdi, der er relevant for alle og som skal komme alle samfundets medlemmer til gode.

Kunstens værdi er blevet formuleret på mange forskellige måder. Kunsten har værdi, fordi den tilbyder nogle særlige oplevelser, det sanselige og mentale velbehag ved smukke former og gribende historier. Og kunsten har værdi, fordi den tilbyder en indsigt i verden, i hvordan andre mennesker tænker og føler. Og endelig, for det tredje, kunsten er værdifuld, fordi den udfordrer sit publikum ved at beskrive verden på nye og anderledes måder.

Med denne konference vil vi gerne indbyde til en diskussion af et andet aspekt af kunstens værdi: nemlig at kunstens oplevelser, indsigter og udfordringer er noget, der bringer mennesker sammen. Et kunstværk tilbyder ikke kun en individuel erfaring, men også en erfaring, som man deler med andre.

Omkring hvert kunstværk er der et fællesskab, som består af dem, der ser den samme forestilling, der har læst den samme bog, der har oplevet den samme genstand. I denne forstand tilbyder kunsten en måde at være sammen på, der adskiller sig fra de fleste andre fællesskaber, hvor man er sammen fordi man har en fælles sag, en fælles skæbne eller en fælles interesse. I fællesskabet omkring kunst er man sammen på en anden måde: her er man fælles om at dele oplevelser, indsigter og udfordringer.

Kunstens fællesskaber er steder, situationer, handlinger osv., hvor samfundets borgere sammen kan reflektere over, hvad de oplever, tænker og føler, og dermed i sidste instans, hvad det er der gør dem til et samfund. Det er denne værdi, som konferencen vil bidrage til at kaste lys over: kunsten som en del af det demokratiske samfunds infrastruktur. Konferencens foredrag, debatter og diskussioner vil kaste lys over forskellige sider af forholdet mellem kunst og sociale fællesskaber, herunder:

  • Den kulturpolitiske betydning af kunstens sociale fællesskaber
  • De forskellige typer af fællesskaber, der eksisterer på den nordiske kunstscene
  • Sammenhængen mellem kunstneriske fællesskaber og politiske kulturer
  • Kunstneriske offentligheder i et globaliseret samfund
  • Kunstneriske fællesskaber og nye medier
  • Kan man måle værdien af sociale fællesskaber omkring kunst?
  • Eksempler på sociale fællesskaber omkring kunstværker i nutiden
  • Kunstens offentligheder som forskningstema