New Project Ambassadors

Nordisk Kulturfond har siden 2016 samarbejdet med eksperter inden for det brede kunst- og kulturfelt i Norden for at mobilisere nye aktører, forkorte vejen for ansøgere til fonden og udbrede viden om fonden. Gennem sine egne netværk kan ambassadørerne nå potentielle ansøgere og give dem råd om hvordan man gennemfører nordiske kulturprojekter på grundlag af deres egne erfaringer. 

Vi mødte Randi og Inger Margrethe på det årlige projektambassadørmøde i København for et par uger siden og spurgte, hvad de forventer af den nye rolle. 

Opfordre og støtte potentiale initiativer og projekter 

Randi Samsonen er baseret i Tórshavn og arbejder til dagligt som lærer i designmetodik, tekstile redskaber og kreative redskaber på Glasir Tórshavn College. Hun ser frem til at udbrede viden om fonden og dens programmer:

“Jeg kommer fra et lille land med tværkulturelle netværk, og hvor mennesker bor tættere på hinanden end i andre lande. I min nye rolle vil jeg arbejde for at gøre Nordisk Kulturfond og fondens aktiviteter mere synlige.

Jeg kunne godt se, at der kom flere projekter og initiativer fra Færøerne, og derfor vil jeg gerne mobilisere lokale aktører. Jeg vil endvidere arbejde for at sænke barrierer for at søge og gøre det mere simpelt for ansøgere at søge om støtte.

Min opgave, sammen med de andre projektambassadører er at støtte og tilskynde lokale initiativer og projekter", Randi siger. 

Fokus på lokale og globale dimensioner i nordiske samarbejder 

Inger Margrethe Stoveland fra Norge er leder for Fluks – Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder. Hun arbejder lokalt, nationalt og internationalt med projekter, der støtter og udvikler unge kunstnere. Hun kan se et voksende behov for aktører som projektambassadører inden for det hurtigt udviklende kunst- og kulturliv i Norden:

“Jeg vil i min nye rolle fremhæve vigtigheden af lokale dimensioner i forhold til internationale og globale tendenser og udvikling. Jeg synes, at der er vigtigt at forstå både de lokale og globale strukturer, og hvordan de stimulerer og påvirker hinanden. 

Lokale aktiviteter kan ikke isoleres fra strukturelle ændringer og udvikling. I stedet skal de ses som noget, der bidrager til og understøtter hinanden på forskellige måder. Nordisk Kulturfond er en del af disse strukturer, og derfor er det min opgave som projektambassadør både at udvikle praktiske aspekter og synliggøre det lokale”, Inger Margrethe siger.

Læs mere om Nordisk Kulturfonds projektambassadører her