Malmo-Live-at-night2.jpg

Det nordiske kulturpolitiske topmøde sigter mod at formulere lokale og regionale perspektiver i relation til det nordiske kulturpolitiske samarbejde. Det giver mulighed for at udveksle erfaringer og viden om hvordan kommuner, regioner og stat tilsammen kan styrke og udvikle kulturens vilkår i de nordiske lande.

Mødet fokuserer på aktuelle og fremtidige kulturpolitiske udfordringer. Det vil også blive fremhævet, hvordan det lokale og regionale niveau kan bidrage til udviklingen af det nordiske samarbejde.

Målgruppen for topmødet er lokale, regionale og nationale kulturpolitikkere i Norden.