Unesco_globus

Workshoppen bliver afholdt i Ålesund d. 21. september. Eline Sigfusson, stedfortrædende direktør og projektleder af Globus, holder oplæg på workshoppen.

På workshoppen inviterer UNESCO nordiske kollegaer til at diskutere den nuværende situation vedrørende ytringsfrihed for kunstnere, journalister og forskere. Diskussionen vil være på baggrund af resultaterne fra et udkast af rapporten “Critical Voices - UNESCO’s Instruments in Defense of Freedom of Expression of Artists, Journalists and Scientific Researchers”. Rapporten undersøger ytringsfriheden for de tre faggrupper i lyset af covid-19-pandemien.

Rapporten er en del af fondens igangværende samarbejdsprojekt med UNESCO’s danske nationalkommission og delegation i Paris under satsningen Globus. 

Projektet sigter mod at skabe en nordisk alliance, der samler eksperter fra udvalgte nordiske institutioner. Med udgangspunkt i UNESCO’s værktøjer skal netværket fokusere på rettighedsperspektiver og udvikle et nyt narrativ om retten til at tænke, producere og formidle kunstnerisk, kreativt og frit. Det gælder både om at fastholde ytringsfrihed i bred forstand i en nordisk kontekst, men i mindst lige så høj grad om at hindre, at samfundskritiske stemmer blandt kunstnere, kulturaktører, forskere og formidlere verden over fratages deres mulighed for at udtrykke sig. 

Du kan læse mere om pilotprojektet her.