Vilde Tuv EKKO 2018 Web Cecilie Bannow All Rights Reserved 6599

Vilde Tuv, EKKO 2018 © Cecilie Bannow - all rights reserved

Vi har vurderet, at coronasituationen og den pressede livemusiksektor i høj grad aktualiserer og underbygger vigtigheden af Puls-satsningen. For at understøtte musikarrangørernes fortsatte engagement med at arbejde med nordiske artister også efter tiden med Covid-19, har fondens bestyrelse på sit møde den 26.11.2020 besluttet at forlænge satsningen, så Puls-arrangørerne kan få støtte til nordiske koncertaktiviteter i perioden august 2021 til juli 2022.

En ny analyse baseret på indkomne Puls-ansøgninger viser relevansen af forstat at støtte livemusik

Vi har for nylig sat os for at analysere, hvordan koncertarrangørerne i Puls-netværket i sine ansøgninger forholder sig til Puls, livekoncerter og corona. Analysen viser, at næsten alle Puls-arrangører har oplevet aflysninger eller store reduceringer i deres koncertkapacitet som følge af corona.

Puls-arrangørerne beskriver i deres ansøgninger, hvor vigtigt det er, at de af Nordisk Kulturfond mødes af tillid, fleksibilitet og økonomisk støtte. Det er afgørende forudsætninger, der fungerer som en slags sikkerhedsnet. Og det er med til at sikre, at Puls-arrangørerne i en uforudsigelig tid har mulighed for og mod på at fortsætte.

Ansøgningerne giver mange bud på, hvordan koncerter stadig kan finde sted i coronatider. Men på trods af mange kreative og konstruktive løsninger, så funderes der i flere af ansøgningerne over balancen mellem at bevare livekoncertens kvaliteter (fx nærvær, socialt samvær og tilstedeværelse) og nødvendigheden af at tænke nyt og have en sundhedsmæssig forsvarlig tilgang.

Arrangørerne efterspørger i høj grad en større videns- og erfaringsudveksling i livemusiksektoren, så restriktionerne bedst muligt kan håndteres på en konstruktiv måde. Nordisk Kulturfond håber, at Puls-støtten og Puls-netværket kan være med til at vise nye veje frem og skabe dialog om dette.

Læs hele analysen her