möte1.png

 

Det første Nordiske kulturpolitiske topmøde samlede omkring 160 politikere og embedsmænd på nordisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau for at formulere lokale og regionale perspektiver og indspil til det nordiske kulturpolitiske samarbejde.

Formålet med topmødet var bl.a. at identificere aktuelle og fremtidige kulturpolitiske udfordringer, samt at udveksle erfaringer og viden om, hvordan kommuner, regioner og stat tilsammen kan styrke og udvikle kulturens vilkår i de nordiske lande.

Rapporten, som blev offentliggjort den 25. oktober, indeholder en samlet analyse af de aktuelle temaer, udfordringer og succesfaktorer i det kulturpolitiske arbejde på lokalt, regionalt, nationalt og nordisk niveau. Derefter fremlægges et antal konklusioner angående det fremtidige nordiske samarbejde på det kulturpolitiske område.

Rapporten er udarbejdet af Ida Thomson fra Bättra Konsult i tæt samarbejde med Region Skåne og Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL).  
Rapporten skal kunne anvendes som en kilde til kundskab og inspiration for kulturpolitisk strategiarbejde på kommunalt, regionalt, nationalt og nordisk niveau.

Download rapporten på svensk

Download rapporten på engelsk