Om fonden

Nordisk Kulturfond arbejder for et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet. Med denne mission ønsker vi at stimulere udviklingen af kunst- og kulturlivet på alle niveauer i Norden og i en global kontekst.

Nordisk Kulturfond skal bidrage til en positiv udvikling, hvad angår kunst og kultur i Norden ved at fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark, Finland, Island, Norge Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Dette gør fonden gennem at være kundskabs- og netværksopbyggende og give økonomisk støtte.

Fonden har arbejdet med kultursamarbejde siden 1966 med udgangspunkt i en aftale mellem de nordiske lande. Fonden har i dag et budget på 36 mio. DKK, hvoraf hovedparten uddeles som projektstøtte til nordiske kulturprojekter såvel i som udenfor Norden. Derudover har fonden igennem de seneste år udviklet sig til at være en aktiv deltager i netværk og som netværksfacilitator med det formål at udvikle kulturpolitiske spørgsmål i Norden.

Nordisk Kulturfonds bevilling finansieres fra Nordisk Ministerråds budget, som Nordisk Råd godkender. Fonden udgør derfor en del af det officielle nordiske samarbejde. Fonden har ifølge sin overenskomst også mulighed for at modtage andre midler til sine formål. I forbindelse med uddelingen af puls-støtten har fonden modtaget midler fra Nordisk Ministerråd for Kultur, MES (Finnish Music Foundation) og Statens Kunstfond i Danmark.

Støtte
Nordisk Kulturfond har siden starten i 1966 haft projektstøtte-uddeling som sin kerneopgave. I dag uddeler fonden støtte på tre niveauer: den brede projekstøttepulje med tre årlige frister, OPSTART og satsningpuljer. 

OPSTART: I 2015 blev puljen OPSTART lanceret. OPSTART støtter den første idéudviklings- og netværksfase inden for kunst- og kulturprojekter og skal fungere som kvalificering frem mod større nordiske projekter på sigt. Der er løbende ansøgningsfrist og ansøgere får svar om fondens beslutning inden for to uger. OPSTART er støtte på op til 25.000 DKK.

Satsningspuljer: Det sidste niveau i uddelingen er specifikke satsningspuljer, der udvikles til at understøtte aktuelle kulturpolitiske initiativer og udmøntes i støtteformer, der er relevante for den pågældende satsning. I 2016 har fonden uddelt støtte til initiativet HANDMADE inden for denne ramme, og fonden støtter også i 2018 HANDMADE-projekter inden for den vanlige projektstøtteuddeling. I 2017-2019 uddeles der midler til musiksatsningen puls. Dertil har fonden reserveret en del af sit bidragsbudget til puljer knyttet til mere fokuserede satsninger, som har til formål at understøtte fondens kulturpolitiske udviklingsarbejde. Disse puljer identificeres løbende og udvikles dynamisk.

Kulturpolitiske initiativer
Nordisk Kulturfond har igennem de seneste år udviklet sig til at være en aktiv deltager i nye netværk og som netværksfacilitator med det formål at udvikle kulturpolitiske spørgsmål i Norden. Fonden tilbyder fx arenaer, som skal synliggøre, udvikle og formidle kundskab om kultur og kulturpolitik, gennem egen kundskabsindhentning  og samarbejde med relevante aktører. Fonden identificerer temaer, som har relevans og aktualitet i en kulturpolitisk kontekst og identificerer, hvilke aktører, der bør mødes for at diskutere og løfte netop disse spørgsmål frem. Fonden deltager også i eksisterende netværk og udvikler debatter sammen med andre aktører.

Kommunikation
Nordisk Kulturfond vil i 2016-2018 forstærke sine kommunikationsindsatser. Der findes i dag en stigende interesse fra aktørerne for de nordiske lande i, at fonden øger sit nærvær og synlighed. Nye arenaer, netværk og initiativer bliver derfor vigtigere for fonden at følge og deltage i og fondens eksterne kommunikationsindsatser skal være med til at understøtte dette arbejde.

Bestyrelsen 2019

Danmark:

Bestyrelsesmedlem: Mogens Jensen, medlem af Folketinget, Bestyrelsens formand

Suppelant: Jan Erik Messmann, medlem af Folketinget

Bestyrelsesmedlem: Leif Lønsmann, tidligere direktør for Koncerthuset, DR

Suppleant: Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Kolding designskole. Tidl kulturminister

Færøerne:

Bestyrelsesmedlem: 

Suppleant: 


Finland:

Bestyrelsesmedlem: Paavo Arhinmäki, medlem af Riksdagen

Suppleant: Peter Östman, medlem af Riksdagen

Bestyrelsesmedlem: Esa Rantanen, chef för konststöd, Centret för konstfrämjande 

Suppleant: Tiina Kuoppa, planeringschef, Centret för konstfrämjande 

 

Island:

Bestyrelsesmedlem: Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem af Alþingi

Suppleant: Anna Kolbrún Árnadóttir, medlem af Alþingi

Bestyrelsesmedlem: Þórunn Sigurðardóttir, bestyrelsesformand (og tidligere direktør) for Reykjavik art festival 

Suppleant: Einar Kárason, författare

 

Norge:

Bestyrelsesmedlem: Jorodd Asphjell, medlem af Stortinget

Suppleant: Helge Andre Njåstad, medlem af Stortinget

Bestyrelsesmedlem: Henning Henriksen, assisterande departementsråd, Kulturdepartementet

Suppleant: Astrid Zachariassen, seniorrådgiver, Kulturdepartementet

Sverige:

Bestyrelsesmedlem: Lars Mejern Larsson, medlem af Riksdagen

Suppleant: Jessica Polfjärd, medlem af Riksdagen

Bestyrelsesmedlem: Signe Westin, verksamhetsstrateg og stedfortrædende generaldirektør, Statens Kulturråd

Suppleant: Teshome Wondimu, grundare och verksamhetsledare, Selam
 

Grønland:

Bestyrelsesmedlem: Lone Nukaraq Møller, departementschef for uddannelse, kultur og kirke, Bestyrelsens næstformand 

Suppleant: Mika Lyberth, kulturkonsulent, Departementet for uddannelse, kultur og kirke

 

Åland:

Bestyrelsesmedlem: Fredrika Sundberg, kultur och fritidsdirektör, Mariehamns stad 

Suppleant: Jan-Ole Lönnblad, kulturchef, Ålands landskapsregering

Fondens sagkyndige udgør 19 personer. De sagkyndige bliver udpeget for tre år og udgør en ressourcegruppe, som bidrager med værdifulde faglige indspil til Kulturfonden ved at kvalitetsvurdere samtlige ansøgninger og ved at etablere nye kontakter og netværk.

Fondens sagkyndige kommer fra hele Norden og er eksperter inden for de forskellige kunst- og kulturområder. De udpeges af bestyrelsen på forslag fra de nationale kulturmyndigheder og -organisationer.

Danmark:
Bjarke Svendsen
Henrik Jansberg
Steen Bille 
Ole Jensen

Finland:
Dan Henriksson
Pirjo Hamari
Sade Kahra
Satu Tuittila

Færøerne:
Kjartan Hansen

Grønland:
Alexander Montgomery-Andersen

Island:
Margrét Bóasdóttir 
Markús Þór Andrésson

Norge:
Deise Faria Nunes
Hege Newth Nouri
Unnur Sande
Hild Borchgrevink

Sverige:
Inga Lundén
Jochum Landin
Viktor Zeidner
Henrik Orrje

Åland:
Susanne Procopé

Nordisk Kulturfonds projektambassadører

Nordisk Kulturfonds projektambassadører hjælper med at mobilisere nye aktører, forkorter vejen for ansøgere til fonden og udbreder viden om fonden. Gennem sine egne netværk kan ambassadørerne nå potentielle ansøgere og give dem råd om hvordan man gennemfører nordiske kulturprojekter på grundlag af deres egne erfaringer. Projektambassadørerne kommer fra alle nordiske lande og arbejder til daglig i forskellige sektorer i kulturverdenen.

Jonatan Habib Engqvist 

jonatan(at)philosophy.se

Jonathan Habib Engqvist er teoretiker, kurator, lærer og freelancer. Han har produceret forskellige internationale programmer og udstillinger blandt andet i Norge, Sverige og Island. Han har også skrevet og redigeret mange publikationer og bøger.

Astri Fremmerlid

astrif(at)perspektivet.no

Astri Fremmerlid har en omfattende karriere inden for kulturarv og museområde. Hun var projektleder for etableringen af Perspektivet Museum i Tromsø og har arbejdet som museets direktør siden 1995. Udover det har Astri arbejdet som museumslektor ved Universitetsmuseet i Tromsø og leder for Trondarnes Distriktsmuseum. Hun er uddannet Cand.Phil i etnologi, sociologi og geografi fra universitetet i Bergen.

Mikaela Westerlund

toimisto(at)walhalla.fi

Mikaela Westerlund er leder for filmselskabet Walhalla samt regional filmsekretær for Finland-Svensk filmcentrum, som arbejder for en aktiv og levende filmkultur på svensk i Finland. Hun har studeret nordisk litteratur, mediekultur og videoproduktion. Hun arbejder også med manu og regi for film og tv.

Jette Sunesen

jsu(at)aarhus.dk

Jette Sunesen, leder af Aarhus Litteraturcenter, har studeret litteratur- og kunsthistorie. Hun har siden 1996 arbejdet på at udvikle og udbrede det litterære landskab i Aarhus bl.a. gennem foreningen Litteraturen på Scenen, Kulturhus Aarhus, Aarhus Festuge og siden 2012, som leder af Aarhus Litteraturcenter. Jette har deltaget i mange samarbejder og større projekter med nationale og internationale partnere. Derigennem har hun opbygget et stort netværk og fået et solidt kendskab til de litterære og kunstneriske miljøer.

Søren B. Kristensen

rocktraum(at)gmail.com

Søren B. Kristensen er fondens ambassadør for temasatsningen puls. Søren er drivkraften bag en lang række af aktiviteter, koncerter og musikforeninger i Danmark, bl.a. musikprojektet Nordic Band Camp, pladeselskabssammenslutning Labelkollektiv og Nordkraft (kraftcenter for kultur og fritid i Aalborg). Søren er medlem af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik 2016-2017 og 2010-2013 var han landsformand for ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere i 2010-2013.

Olivur Eystberg

olivur(at)tutl.com

Olivur Eystberg er pladeselskabsmedarbejder og butikschef for det færøske pladeselskab Tutl. Han er uddannet boghandler og har også arbejdet i en årrække som filmtekniker- og operatør. Han er engageret i Havnar Jazzfelag, som bl.a. står for musikfestivalen Vetrarjazz, og han har desuden en stor interesse for kunstfotografi.

Nivi Christensen

nich(at)sermersooq.gl

På barsel. 
Nivi Christensen er leder ved Nuuk Kunstmuseum. Hun har produceret en række kunstudstillinger og har arbejdet med at udbrede kenskabet til grønlandsk kunst. Hun har studeret kunsthistorie og skrevet artikler særligt til det grønlandske kunst- og kulturtidsskrift Neriusaaq, men har også bidraget til en række bøger om grønlandsk kunst.