puls

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tavoitteena on uudistuva ja dynaaminen pohjoismainen taide- ja kulttuurielämä, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

Pohjoismainen kulttuurirahasto toteuttaa kolmivuotisen musiikkipanostuksen vuosina 2017–2019. Panostus auttaa luomaan pohjoismaisille artisteille avoimien keikkapaikkojen verkoston ja levittää taiteellisesti laadukkaita musiikkielämyksiä laajalle pohjoismaiselle yleisölle. Tuen kohderyhmänä ovat konserttijärjestäjät, jotka musiikkikuraattoreina mahdollistavat yleisön ja taideteoksen kohtaamisen ottamalla artisteja ohjelmistoonsa ja esittelemällä heitä uudelle pohjoismaiselle yleisölle. Panostuksen taustalla on rahaston pitkään jatkunut työ, jossa on selvitetty ja kuvattu nykyhaasteita ja -mahdollisuuksia, joita liittyy elävän musiikin kehittämiseen pohjoismaisella tasolla. puls-ohjelma on kehitetty yhdessä kansallisten tukijärjestelmien ja elävän musiikin organisaatioiden kanssa, vuoropuhelua on käyty myös musiikkivientitoimistojen ja pohjoismaisten konserttijärjestäjien kanssa.

Eläva musiikki pohjoismaisten musiikkimarkkinoiden vahvistajana
Pohjoismaiden yhteisillä musiikki-, kiertue- ja työmarkkinoilla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Maiden talous on yhteenlaskettuna maailman 12. suurin, ja niiden välillä on esimerkiksi taiteen tukemiseen, työmarkkinarakenteisiin ja kulttuurin kulutukseen liittyviä monia yhtäläisyyksiä. Elävästä musiikista on tullut yksi musiikkielämän keskipisteistä aikana, jolloin musiikin kulutusta hallitsevat suoratoistopalvelut. Elävä musiikki tarjoaa kaikkein suurimpia ja ainutlaatuisimpia musiikkielämyksiä, ja musiikkimarkkinoiden kehitys on voimakkainta juuri tällä saralla. Tästä näkökulmasta on paradoksaalista, että pohjoismaiset artistit esiintyvät vain harvoin muissa Pohjoismaissa. Yleisön tietämys muiden Pohjoismaiden musiikista on siten rajallista, ja artistien on ensin tehtävä läpimurto kansainvälisillä hittilistoilla ennen kuin he voivat tehdä läpimurron muissa Pohjoismaissa. Tähän epäkohtaan Pohjoismainen kulttuurirahasto haluaa muutoksen puls-ohjelmallaan.

Rahasto haluaa tukea puls-ohjelmalla sitä, että elävä musiikki liikkuisi nykyistä enemmän Pohjoismaiden välillä. Tavoite kattaa suppeat musiikkigenret sekä uudet kyvyt ja suuntaukset, jotka voivat luoda vastapainoa puhtaan kaupalliselle lähestymistavalle. Kaupallisuus on musiikkialan kasvun kannalta tärkeää ja keskeistä, mutta siitä tulee helposti hallitsevaa, ellei samalla tueta uutta ja marginaalista taidetta, joka ei lähtökohtaisesti ole kaupallisesti houkutteleva investointikohde.

puls-ohjelma on kehitetty yhdessä kansallisten tukijärjestelmien, elävän musiikin organisaatioiden ja muiden musiikkielämän toimijoiden kanssa. Rahasto on päätynyt siihen, että nyt tarvitaan kipeästi elävän musiikin yhteispohjoismaisen liikkuvuuden edistämistä sekä lisää yhteensovittamista ja koordinointia.

Ohjelman tavoitteet:

  • Pohjoismaissa toimivat artistit saavat luotua suhdetta uusiin pohjoismaisiin konserttijärjestäjiin (keikkapaikat ja festivaalit).
  • Konserttijärjestäjien työ kehittyy pohjoismaisen järjestäjäverkoston vahvistuessa.
  • Tuetaan taiteellista uudistumista ja laadukkaan musiikin tuomista nykyistä useamman ulottuville Pohjoismaissa.
  • Tuetaan yleisötyön laatua ja uudistumista ja edistetään siten yhteenkuuluvuutta ja yhteisen identiteetin kehittymistä yleisön, artistien ja konserttijärjestäjien välillä.

 

Ohjelman tavoitteet ja kolme painopistealueetta
Tuki konserttijärjestäjille:
puls on erillinen kolmivuotinen tukiohjelma. Tuen kohderyhmänä ovat konserttijärjestäjät, jotka musiikkikuraattoreina mahdollistavat yleisön ja taideteoksen kohtaamisen ottamalla artisteja ohjelmistoonsa ja esittelemällä heitä uudelle pohjoismaiselle yleisölle. Rahasto jakoi vuonna 2017 4,1 miljoonaa Tanskan kruunua 43 konserttijärjestäjälle. puls-ohjelman rahoittavat Pohjoismainen kulttuurirahasto, Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto, Tanskan taiderahasto, Musiikin edistämissäätiö Suomessa ja Ruotsin hallitus. Lue lisää puls-ohjelmasta täällä.

Jalkauttaminen: Pohjoismainen kulttuurirahasto tekee toimijoiden kanssa yhteistyötä kehittääkseen puls-ohjelmaa tukevia resursseja. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi yksityisten rahastojen kanssa tehtävä yhteistyö tai pohjoismaisiin erityispanostuksiin kohdennettavat kansalliset tukijärjestelyt.

Verkostot: Pohjoismainen kulttuurirahasto tekee yhteistyötä tarkoituksenmukaisten toimijoiden kanssa helpottaakseen sellaisten foorumien ja verkostojen kehittämistä, joissa keskustellaan Pohjoismaiden elävästä musiikista, etsitään yhteisiä ratkaisuja ja varmistetaan käytäntö – pohjoismaisen elävän musiikin ja pohjoismaisen yleisön kohtaaminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ohjelmaan valittujen pohjoismaisten tapahtumajärjestäjien kanssa pidettäviä verkostotapaamisia, jotka tukevat kokemustenvaihtoa, verkostoitumista ja ajankohtaisia tavoitteita liittyen kykyjen kehittämiseen ja elävän musiikin alaan.