Sergio Capuzzimati 78Qyfn9k2lw Unsplash

Projekterne omfatter en bred vifte af forskellige initiativer og aktiviteter, der strækker sig fra festivaler og konferencer til eksperimenterende installationsprojekter og tværdisciplinære samarbejder, der fx arbejder i krydsfelt mellem kunst, teknologi og videnskab i forskellige samfundskontekster.

Blandt de støttede projekter er fx det tværnordiske projekt “Arkiv i dag - relevans, deltagelse og dialog. Visioner om nordisk arkivformidling i det 21 århundrede”, der ønsker at sætte fokus på formidling og kommunikationens rolle i de nordiske arkiver samt at udvikle brugervenligheden i arkivverden, der ofte bliver for uigennemskuelig for den almene bruger.

Fonden modtog også flere ansøgninger fra samiske kunst- og kulturudøvere. Blandt et af de støttede samiske projekter er “The Vuogas Way 1: Sániidkeahtta hallat / Speaking without words”, et nomadisk samtidskunstkoncept. Projektet inviterer ni kunstnere til hver at skabe et kunstværk, der alle tager udgangspunkt i samisk kunsthåndværk, og som skal kunne bæres og vises på kroppe. 

Et tredje projekt, der fik bevilget støtte, er “South-North Circuit”, der centrerer sig om temaet “tilpasning”. Projektet samler kunstnerfællesskaber fra syv forskellige lande for at skabe et fælles installationsværk. Projektet kommer til at sætte fokus på social, kulturel og miljømæssig bæredygtighed. Den kunstneriske produktion fra mødet vil udmønte sig i en kortfilm, en publikation og to udstillinger i henholdsvis Madrid og Helsinki.

Næste ansøgningsfrist for Projektstøtte er den 2. maj 2022.

Find en liste over alle bevilgede projekter her.