Samerådet 2

Ifølge rapporten er der i dag stor global interesse og øget efterspørgsel på samisk kunst og kultur. Feltet er ikke i stand til at imødekomme den store efterspørgsel på en måde, der gavner det samiske samfund og de samiske kulturaktører, og der er behov for en styrket infrastruktur og samiske finansieringsordninger.

Tænketanken mener også, at det den kunstneriske frihed og selvbestemmelse i Kultur-Sápmi er under pres. Den nationale kulturpolitik tilpasses i dag mest inden for de forskellige nationale områder. Samtidig forventes ordningerne også at møde og stimulere det samiske felt. Den anderledes organisering af de nationale virker er med til at skabe forskelle blandt samiske kunst- og kulturaktører i de fire nationalstater.

Indspillets overordnet mål er at bidrage til en styrket samisk selvbestemmelse og kunstnerisk frihed inden for det samiske kunst- og kulturfelt.

Rapporten er udarbejdet af kulturtænketanken “Kultur-Sápmi jurddabeassi”. Tænketanken blev etableret under covid-19-pandemien, da et behov for at synliggøre det samiske kultur- og kunstfelt særegne situation blev tydeliggjort. Mens nedlukningen påvirkede kunst- og kulturfeltet globalt, blev også de lukkede landegrænse en af hovedårsagere til, at samiske kunstnere, kulturudøvere, festivaler og kulturinstitutioners tabte indtægtsgrundlag og nedgang.

Læs den fulde rapport her.