Handmade

Udøvelsen af materialebaseret kunst, håndværk og håndarbejde, og det at reflektere over problemstillinger i det håndlavede, har en stærk position i de nordiske lande. Handmade viser og støtter den pågående udvikling: nye perspektiver, nye greb om materialet og nye idéer om hvad der er tilladt.


Handmade giver plads til nye stemmer og viser mangfoldighed og bredde

Håndværk er et vigtigt aspekt i alle kunst- og kulturområder i Norden. Nordisk Kulturfond har i 2016 – 2018 haft særlig fokus på at støtte og synliggøre det håndlavede gennem programmet Handmade.

Fonden har igennem Handmade støttet økonomisk både udviklingen af nye projektidéer og gennemførelse af 32 samarbejdsprojekter, og har sammenlagt støttet området med 7,7 mio. DKK.

Fonden har etableret nye netværk og inspireret til nye samarbejder. Fonden samarbejder med de nordiske kulturstøttemyndigheder, Arctic Arts Summit 2019 og Nordic Museum i Seattle om fortsat at styrke området og bidrage til, at nye samarbejder kan opstå.

Handmade er:

  • opdagelser; meget stort begynder i det små – i udkanten, i det uopdagede, det undervurderede, det glemte
  • formidling, teori og kunstnerisk refleksion
  • lokale initiativers nordiske samarbejde og perspektiver
  • håndværk genopdaget og fortolket i en ny tid 
  • nye fortolkninger af hvad det nordiske er
  • et netværk af nordiske eksperter fra forskellige fagområder
  • en udfordring til de traditionelle institutionelle, faglige og kulturelle mønstre og grænser
  • mangfoldigt i udtryksformer og i udøvere

Se alle de 32 projekter, som fik Handmade-støtte