HANDMADE

Del. Skru. Print. Blæs. Udvikl. Byg. Forsk. Skriv. Glaser. Vis. Kurater. Sy. Kod. Svejs. Mal. Bøj. Hækl. Internationaliser. Udstil. Farv. Knyt. Film. Programmer. Genbrug. Ansøg!

HANDMADE er en 3-årig satsning i Nordisk Kulturfond i 2016 – 2018. Fonden efterlyser projekter, som udforsker det håndlavede fra forskellige vinkler og hvor det nordiske samarbejde styrker aktører og miljøer omkring det håndlavede. Med HANDMADE støtter fonden et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

Uddelinger i 2017 og 2018

Fra 2017 indgår HANDMADE i fondens generelle projektstøtteuddelinger. Det vil sige, at der er tre årlige ansøgningsfrister og at fondens generelle vilkår og vurderingskriterier er gældende.

Det er et mål for HANDMADE, at generere flere ansøgninger fra miljøerne omkring det håndlavede.

Også projekter, som har været udviklet og vurderet i forbindelse med HANDMADE i 2016, men som fonden ikke har kunnet prioritere i den særskilte pulje, er velkomne til de kommende ansøgningsfrister. Projektet skal videreudvikles i forhold til afslagsbegrundelsen og i forhold til fondens generelle vilkår og vurderingskriterier.
Her kan man søge om max 500.000 DKK ved de tre årlige frister, og projektet må ikke være startet før man har fået svar.

Læs mere om hvordan du ansøger

Første uddeling - uddelingen i 2016

I august 2016 havde fonden en særskilt frist til HANDMADE-ansøgninger med en pulje på 3 mio. DKK. Fonden modtog 39 ansøgninger, hvilket var langt over det forventede, og generelt havde ansøgningerne meget høj kvalitet. For at imødekomme miljørenes interesse, forøgede fonden puljen med 1 mio. DKK fra 3 mio. til 4 mio. DKK. Dermed var fonden i stand til at imødekomme 8 projekter. Herudover besluttede fonden en OPSTART-bevilling til et af projekterne, som var interessant, men endnu ikke modnet nok til projektstøtte.

Følgende projekter blev imødekommet

Normalt kan man søge op til 500.000 kr. til sit projekt i fonden og op til 50% af projektets budget. Det særlige ved HANDMADE-satsningen 2016 var, at fonden opfodrede ansøger til at søge et beløb mellem 500.000 og 1 mio. DKK, med en tilladt finansieringsprocent på op til 85.

Følgende vurderingskriterier var gældende: Med HANDMADE ønsker Nordisk Kulturfond at støtte og stimulere formområdet og det håndlavede design ved at opmuntre til skabelsen af nye partnerskaber på både nordisk og internationalt plan. Fondens satsning har som intention at hjælpe med at synliggøre og præsentere en bred vifte af innovative håndlavede udtryk og former. I søgelyset er projekter, som:

  • bidrager til at udvikle og præsentere håndgjort form med fokus på det frie, eksperimenterende og konceptuelle.
  • bidrager til at udfordre og nedbryde traditionelle grænser for det håndlavede og den håndværkdrevne virke.
  • med fordel inkluderer udøvere eller organisationer fra forskellige discipliner og fra andre kunstområder

Dertil var fondens generelle vurderingskriterier om nordisk substans, kvalitet, forankring og effekt gældende for denne uddeling.

HANDMADE-sagkyndige

Christina Zetterlund (SE) og Mari Savio (FI) bidrog som sagkyndige i behandlingen af ansøgninger.

Mari Savio (FI)
Mari Savio er uddannet Beklædningsdesigner fra TaiK (nu Aalto universitetet) i Helsinki og har udgivet flere DIY-bøger. Hun er selv udøvende kunsthåndværker/DIY samt bestyrelsesmedlem i Finnish Association of Design Learning og i Finnish Crafts Association / Friends of Finnish Handicraft. Savio har arbejdet som designer hos forskellige virksomheder og som Länskunstner inden for designfostran.

Hun er grundlægger af bl.a. MUTKU om designuddannelse i grundskolen.

Christina Zetterlund (SE)
Christina Zetterlund er professor i kunsthåndværkshistorie og teori på Konstfack, institutionen for design, kunsthåndværk og kunst. På det seneste forskningsassistent på den statslige undersøgelse Formet levemiljø. Hun disputerede i 2003 med afhandlingen Design i Informationsalderen: om strategisk design, historie og praktik.

Hun har arbejdet som museumsinspektør på Röhsska Museet og som ekspert i design i Næringsministeriet. Mellem 2006 oh 2008 arbejede hun med forskningsprojektet Designhistorie i Sverige (Torsten og Ragnar Söderbergs stiftelse) som analyserede designmuseernes definition på det designhistoriske objekt og den historie, som disse institutioner har skrevet igennem sine udstillinger. Zetterlund har skrevet den nyeligt udkomne bog Håndværk i Sverige del 1 og hun arbejder derudover som freelance skribent og kurator.

Zetterlund er sagkyndig i fonden inden for arkitektur og design for åren 2016-2018.