HANDMADE

Del. Skru. Forsk. Skriv. Print. Blæs. Udvikl. Byg. Glaser. Vis. Kurater. Sy. Kod. Svejs. Mal. Bøj. Hækl. Internationaliser. Udstil. Farv. Knyt. Film. Programmer. Genbrug. Ansøg!


HANDMADE er en temasatsning i Nordisk Kulturfond i 2016 – 2018. Fonden støtter alle kunst- og kulturområders projekter, som udforsker det håndlavede fra forskellige vinkler og hvor det nordiske samarbejde styrker aktører og miljøer omkring det håndlavede. 

Sagt om HANDMADE-satsningen og om allerede støttede HANDMADE-projekter:

  • "HANDMADE præsenterer radikalt nye perspektiver ved at holde liv i, genfortolke og udvikle hændernes kundskab. HANDMADE reclaimer håndværket og skaber nyt af gammelt."
  • "HANDMADE handler om opdagelser: Meget stort begynder i det små – i udkanten, i det uopdagede, det undervurderede, det glemte."
  • "Projekterne kan være nationalt eller internationalt baserede, men der er altid et nordisk perspektiv – en fortolkning af hvad det vil sige at være nordisk."
  • "HANDMADE har fokus på den lille skala, hvor kroppen og hænderne skaber - enten gennem kunsthåndværk eller projekter, der reflekterer over skalaen, produktet og processen i håndens arbejde."
  • "En af de ting HANDMADE virkelig gør rigtigt, er at understrege det kollaborative aspekt. Samarbejde er nøglen til bedre resultater og muligheder for at starte noget nyt – på et internationalt plan."
  • "HANDMADE forankres i lokal produktion som modsvar til globaliseringens industrialisering af håndens arbejde."

Læs mere om projekter som har modtaget HANDMADE-støtte.

Uddelinger i 2017 og 2018
HANDMADE indgår i fondens generelle puljer: OPSTART og projektstøtte. Det vil sige, at vilkår og vurderingskriterier for de ordninger er gældende.

Fondens ambassadør for temasatsningen HANDMADE Mari Savio hjælper med at mobilisere nye aktører og giver råd om hvordan man gennemfører nordiske projekter. Læs mere om projektambassadørerne.

Første uddeling - uddelingen i 2016
I august 2016 havde fonden en særskilt frist til HANDMADE-ansøgninger med en pulje på 3 mio. DKK. Fonden modtog 39 ansøgninger, hvilket var langt over det forventede, og generelt havde ansøgningerne meget høj kvalitet. For at imødekomme miljørenes interesse, forøgede fonden puljen med 1 mio. DKK fra 3 mio. til 4 mio. DKK. Dermed var fonden i stand til at imødekomme 8 projekter. Herudover besluttede fonden en OPSTART-bevilling til et af projekterne, som var interessant, men endnu ikke modnet nok til projektstøtte.

Følgende projekter blev imødekommet:

Fondens generelle vurderingskriterier om nordisk substans, kvalitet, forankring og effekt var gældende. Herudover særlige HANDMADE-kriterier: "Med HANDMADE ønsker Nordisk Kulturfond at støtte og stimulere formområdet og det håndlavede design ved at opmuntre til skabelsen af nye partnerskaber på både nordisk og internationalt plan. Fondens satsning har som intention at hjælpe med at synliggøre og præsentere en bred vifte af innovative håndlavede udtryk og former. I søgelyset er projekter, som:

  • bidrager til at udvikle og præsentere håndlavet form med fokus på det frie, eksperimenterende og konceptuelle.
  • bidrager til at udfordre og nedbryde traditionelle grænser for det håndlavede og den håndværkdrevne virke.
  • med fordel inkluderer udøvere eller organisationer fra forskellige discipliner og fra andre kunstområder"

Fra 2017 indgår HANDMADE-ansøgninger i fondens generelle puljer. Når det gælder projektstøtte, kan man nu søge om op til 500.000 DKK til sit projekt og op til 50% af projektets budget. Det særlige ved HANDMADE-satsningen 2016 var, at fonden opfordrede ansøger til at søge et beløb mellem 500.000 og 1 mio. DKK, med en tilladt finansieringsprocent på op til 85.