Wahid Sadiq Hqdf171o0eu Unsplash

Konferensen Konst och kultur för alla äger rum i Stockholm den 1 september. 

Under konferensen kommer olika kulturella och politiska aktörer att diskutera de hinder som finns i kulturlivet. Därtill presenteras exempel på anpassad kulturutbildning, kulturerfarenheter och utövandet av konstnärliga uttryck.

Fondens direktör Benny Marcel deltar i ett panelsamtal i vilket man kommer diskutera de hinder som finns och titta på möjliga lösningar för ett kulturliv som är till för alla. Fokuset ligger på dessa teman: 

  • Hinder för tillgång till konst och kultur 
  • Anpassad kulturutbildning för barn, ungdomar och vuxna 
  • Anpassningar för att möjliggöra konstnärligt skapande och kreativitet 
  • Personer med funktionsnedsättning som konstnärer och artister på jämlik basis i den professionella konstindustrin.

Andra medverkande i panelsamtalet är Kajsa Ravin, Generaldirektör Kulturrådet, Gunn Hernes, Stjòri / Direktør Nordens hus på Færøyene, Eva Buschmann, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Norge, Andreas Ehres, prosjektleder for kunstprosjektet "Er det plass for meg?" i Oslo, Lars-Göran Wadén, projektledare, idéskapare och utvecklare av TK-appen och Mindy Drapsa, Konstnärlig ledare / Artistic director, Riksteatern Crea.

Konferensen äger rum den 1 september kl. 9-16 på Moderna Museet i Stockholm och den arrangeras av Nordiska ministerrådet för Kultur samt Nordiska ministerådet för social- och hälsopolitik, och genomförs av Nordens välfärdscenter.

Läs mer om konferensen här.