Noah Buscher 1162194 Unsplash

Fondens strategi 2019-2022 blev vedtaget i slutningen af 2018. Resultaterne fra de sidste 2,5 år viser, at vi bevæger os i den rigtige retning, og at indsatserne også har fået en ny aktualitet i kølvandet på coronapandemien.

Jorodd Asphjell, formand for Nordisk Kulturfonds bestyrelse udtaler:
Med bestyrelsens beslutning om at forlænge og præcisere strategien tager vi et vigtigt skridt længere ind i fremtiden og understreger kunst- og kultursamarbejdet som en væsentlig nøgle for fremtiden. Vi kan desværre se, at kultursamarbejdet i det nordiske officielle samarbejde er blevet nedprioriteret. Og det sker i en tid, hvor landene på nationalt niveau investerer markant i, at kulturlivet kan overleve og genstartes efter coronapandemien. Derfor har vi set det som væsentligt at præcisere og justere fondens arbejde, så vi kan videreudvikle vores erfaringer fra strategiens første periode og arbejde for at endnu flere aktører kan engagere sig i det nordiske kultursamarbejde fremover.

Den opdaterede strategi bevarer fondens tre overordnede målsætninger, der alle, på hver sin måde, fungerer som en katalysator for udviklingen af kunsten og kulturen og sammenhængskraften i Norden:

  1. Nordisk Kulturfond vil fremme produktion, innovation og formidling af kunst og kultur i Norden og globalt.
  2. Nordisk Kulturfond vil fremme kunstneriske og kulturelle netværk på alle niveauer inden for nordisk kultursamarbejde.
  3. Nordisk Kulturfond vil udvikle og formidle viden om kunst- og kulturlivet for at stimulere udviklingen af kulturpolitikken i Norden.


Målsætningerne underbygges af fire tværgående indsatser, som nu er blevet præciseret og konkretiseret på baggrund af seneste års erfaringer, for at sikre en endnu mere integreret tilgang til arbejdet med støttegivning, udvikling af viden og stimulering af kulturpolitikken.

I den kommende periode skal fonden bl.a. arbejde for at opnå et mere langsigtet fokus i støttearbejdet og en bredere finansiering af projekter ved at uddele strategisk udviklingsstøtte og udvikle samarbejder med andre fonde. Strategien tydeliggør ligeledes retningen for det fortsatte arbejde med temasatsningen Globus og bidrager til at systematisere vidensarbejdet og kulturpolitisk udvikling med formalisering af det nordiske partnerskabsprojekt og videreforankring af fondens antologi.

Læs fondens strategi 2019-2025 her.