1E

Fra projektet 'An Urgent Situation: Rethinking Tourism through Architecture, Art and Community' af arkitektgruppen PRAKSIS. Støttet af Globus Opstart. 

Som en del af den samlede Globus-satsning er fonden i gang med at etablere et nyt støtteprogram, der skal sikre kunstnere og kulturaktører rum til at etablere og arbejde i tværgående og længerevarende globale samarbejder og netværk i en omskiftelig verden.

Programmet bygger videre på erfaringer opnået gennem satsningens første to år, der har omfattet delprogrammet Globus Opstart og en række pilot- og partnerskabsprojekter med aktører i og udenfor de Nordiske lande. Selvom satsningens første periode i høj grad har været præget af Covid-19 -pandemien, har Globus vist sig at være et vigtigt og efterspurgt initiativ, der kan understøtte kunsten og kulturens rolle i at bygge bro mellem forskellige professionelle og kulturelle miljøer i en tid, hvor nationer trækker mere og mere ind i sig selv.

- Der findes et øget behov for at tænke ind i mere fleksible og dynamiske løsninger, der kan sikre kunstnere og kulturudøvere muligheder for at agere i en virkelighed, der er stadigt med kompleks, uforudsigelig og præget af globale processer og omvæltninger. I dette arbejde vil vi derfor også nytænke nogle af de definitioner og præmisser, der har formet vores forståelse af og måden at støtte internationale kultursamarbejder på i nordiske kontekster, siger Anni Syrjäläinen, projektleder for Globus-programmet.

Perspektiver udefra den nordiske region
Det nye Globus-program vil henvende sig til kunstneriske og kulturelle samarbejder og projekter, der i sin praksis rækker udover kulturelle, geografiske og disciplinære grænser. I stedet for at agere ud fra et nationalt eller et samlet regionalt udgangspunkt, vil programmet understøtte opbygning af tværgående samarbejder og netværk, der fx kan udvikle dialog på tværs a forskellige kontekster og udforske forbindelser mellem det lokale og globale.

For at sikre flere relevante indfaldsvinkler i programmet er fonden for første gang ved at nedsætte en international ekspertgruppe, der kan bidrage til udviklingsarbejdet med erfaringer og perspektiver fra forskellige sider af verden.

De endelige ansøgningskriterier og -information forventes at blive lanceret i maj.

Projekterne til programmet udvælges gennem to-delt ansøgningsproces i løbet af sommer og efterår 2022. Den første fase gennemføres som et Open Call, hvorefter udvalgte ansøgere inviteres til at udvikle og indsende en endelig ansøgning. Fonden vil på sigt facilitere et netværk på tværs af de deltagende aktører og projekter for at sikre en løbende udveksling af læring på tværs af og mellem projekter for fonden.