puls-ansøgninger 2018

Der er nu lukket for ansøgninger til puls


Ansøgningsfrist var d. 16. april 2018, og s
var kan forventes medio juni.

Hvad er puls?

puls er Nordisk Kulturfonds treårige støtteprogram 2017-19, der giver spillesteder og festivaler en unik mulighed for at arbejde fokuseret med nordisk livemusik og præsentere deres publikum for nordisk forankrede og lovende artister med internationalt potentiale. Formålet med puls er, at:

 • artister med nordisk forankring får relation til flere koncertarrangører (spillesteder og festivaler) inden for Norden
 • koncertarrangørers arbejde udvikles ved at styrke netværket mellem koncertarrangørerne på nordisk niveau
 • stimulere kunstnerisk fornyelse og gøre musik af høj kvalitet tilgængelig for flere i Norden
 • stimulere kvalitet og nyskabelse i formidlingen for bl.a. at skabe bedre sammenhængskraft og identitetsudvikling blandt publikum, artister og koncertarrangører.

Open call: Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland

I 2018 vil festivaler og spillesteder baseret i Grønland, Island, Norge, Sverige, og Åland have mulighed for at søge om at blive to-årig puls-arrangør.

 

Ansøgere skal være professionelt organiseret, fx som nonprofit-forening, fond eller virksomhed. Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte.

 

Flere koncertarrangører kan indgå i et samarbejde og ansøge om et samlet program, formidlingsplan, kuratorisk samarbejde og artistudveksling. Det kan fx gælde samarbejde mellem institutioner og promotere, regionalt eller internationalt samarbejde mellem flere koncertarrangører og udpegede puls-arrangører.

 

 

Læs mere

Udpegede puls-arrangører i 2017

De udpegede puls-arrangører fra 2017 skal bekræfte, at de fortsat er puls-arrangører i 2018-2019. Det gøres ved at udfylde fortsættelsesskemaet og indsende budget for puls-koncerter 2018-2019. Find fortsættelsesskemaet i fanen "Ansøgningsinfo" øverst på denne side. 

Læs mere

ØKONOMI

 • Der gives støtte på DKK 8.000 – 12.000 pr. koncert. Ansøgere baseret på Island og Grønland kan søge op til 20.000 pr. koncert.
 • Koncertarrangørerne kan desuden søge om et markedsføringsbidrag på op til DKK 20.000 til specificerede formidlingsindsatser.
 • Der skal være mindst 50 % egenfinansering af de ansøgte koncerter.
 • Der skal være professionel aflønning af artisterne.
    
Læs mere

Det støtter vi

puls giver støtte til, at koncertarrangører kan programsætte lovende artister med nordisk forankring samt arbejde fokuseret med formidlingen til publikum. Koncertarrangørerne skal gennem hele perioden arbejde ud fra et relevant nordisk program, en kunstnerisk vision og en publikumsstrategi. Der kan fx sættes fokus på programindhold, netværksdannelse, kunstnerisk udveksling og publikumsformidling.


puls-støtten uddeles specifikt for ét år ad gangen til et konkret program. Programmet i 2018 skal afvikles i perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019. Der er følgende krav til programmet og ansøger:

 • Nuværende puls-arrangører og nye ansøgere baseret i Norge, Sverige, Åland skal have et program med 5-8 koncerter. Ansøgere baseret på Island og Grønland skal have et program med 3-5 koncerter. 
 • puls-koncerterne skal samlet set præsentere artister fra mindst to nordiske lande, som ikke er fra ansøgers hjemland.
 • Mindst 50 % af et orkester eller band skal bestå af artister forankret i et eller flere nordiske lande, som ikke er ansøgers hjemland.
 • Der skal være offentlig adgang til koncerterne for alle.
 • Ansøger skal deltage i et årligt netværksmøde samt bidrage til den samlede markedsføring af puls.
Læs mere

Det støtter vi ikke

 • Koncerter med artister fra eget hjemland
 • Showcases og promotionkoncerter
 • Indkøb af teknisk udstyr
 • Koncerter, som finder sted før august 2018
 •  
Læs mere

puls

puls er finansieret af Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd for Kultur, Statens Kunstfond, Music Foundation Finland (MES) og den svenske regering. I 2017 uddeltes der 4,1 mio. danske kroner til 43 spillesteder og festivaler i hele Norden.

Vurderingskriterier

Følgende skal ansøgere forholde sig til og redegøre for i ansøgningen i 2018:

 • Kvalitet i musikprogram samt det ansøgte projekts langsigtede kunstneriske ambitioner og visioner.
 • Kulturel/kunstnerisk, regional og nordisk betydning af det ansøgte projekt.
 • Kvalitet og nyskabelse i formidlings- og publikumsudvikling.
 • Ansøgeres professionelle virke og kompetence i branchen. Alle størrelser af koncertarrangører vil blive prioriteret.
 • Kvalitet i eksternt samarbejde

Der gives støtte på DKK 8.000 – 12.000 pr. koncert. Ansøgere baseret på Island og Grønland kan søge op til 20.000 pr. koncert (ét band = én koncert). Koncertarrangørerne kan desuden søge om et markedsføringsbidrag på op til DKK 20.000 til specificerede formidlingsindsatser.

 

Info

Koncertprogrammet

Alle ansøgere skal søge med forslag til et konkret program. Programmet, der søges om i 2018 skal afvikles i perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019. Ansøgere baseret i Norge, Sverige og Åland skal have et program med 5-8 koncerter. Ansøgere baseret på Island og Grønland skal have et program med 3-5 koncerter.

 

Programmets koncerter behøver ikke at være bekræftede, og støttemodtagere kan sidenhen ændre op til 1/3 af det ansøgte koncertprogram, uden at Nordisk Kulturfond skal godkende det, forudsat at programmet fortsat lever op til puls-kriterierne.

 

Særligt krav til eksisterende puls-arrangører

De udpegede puls-arrangører skal samarbejde med én eller flere puls-arrangører om minimum to koncerter i koncertprogrammet for sæsonen 2018-2019. Det er puls-arrangørne, der definerer formen og formatet af samarbejdet.

Læs mere

Ansøgninger med flere koncertarrangører er muligt

Hvis der søges om et samarbejde mellem flere koncertarrangører kan der gives et tilskud til et større antal koncerter – dog maksimalt 8 koncerter pr. arrangør.

Læs mere

Hvad skal ansøgningen indeholde (nye ansøgere fra Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland)?

Nye ansøgere fra Island, Norge, Sverige, Grønland og Åland skal ansøge elektronisk og vedhæfte en særlig ansøgningsblanket. Ansøgningen skal indeholde en opsummering af det ansøgte projekt, information og nøgletal for ansøgeren.


Følgende vedhæftes ansøgningen:

 • Obligatorisk puls-bilag

 • Detaljeret budget og finansieringsplan for de gældende koncerter

 • Program fra foregående sæson

Læs mere

Hvad skal ansøgningen indeholde (udpegede puls-arrangører fra 2017)

Puls-arrangører, der blev udpeget i 2017, skal bekræfte, at de fortsat er puls-arrangører i 2018-2019.

 

Det gøres ved at udfylde og indsende følgende dokumenter til puls@norden.org:

Materialet kan indsendes fra den 15. februar 2018. Det skal senest indsendes den 16. april 2018.

Læs mere

Sådan udpeges de kommende puls-arrangører

Koncertarrangøren udpeges efter ansøgning til Nordisk Kulturfond.

 

En referencegruppe bestående af nationale støtteorganer og musikorganisationer screener og vurderer ansøgers kompetence i branchen og kompetence til at arbejde kvalitativt med nyskabende artister og program. Referencegruppen består af Statens Kunstfond i Danmark, Norsk Kulturråd, Statens Kulturråd i Sverige, MES – the Finnish Music Foundation og Iceland Music Export. Nordisk Kulturfond screener ansøgninger fra Færøerne, Grønland og Åland.

 

Fondens puls-sagkyndige vurderer ansøgningerne med fokus på kvalitet i musikprogram, formidlingsindsatser samt i eksternt samarbejde.

 

Det er en sammenstilling af de to vurderinger, som udgør den endelige prioritering af nye ansøgninger samt prioritering af niveauet for støtte til eksisterende puls-arrangørere.

 

Læs mere

Netværksmøde for udpegede pulsarrangører

Der afholdes årligt et netværksmøde for alle støttemodtagere, som udvikles i et samarbejde med de nationale liveorganisationer. Der afholdes netværksmøde i samarbejde med Norske Konsertarrangører i Norge i august/september 2018. puls-arrangører, der ikke er baseret i Norge, tildeles et rejsetilskud på DKK 3.000 til deltagelse i netværksmødet.

Læs mere