Yi Liu Iwqqip1vu7w Unsplash

Sidste år blev de nordiske statsministre enige om en vision om at lave Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region inden 2030. Samarbejdsprogrammet skal bl.a. investere i bæredygtig energiproduktion og klimaneutralitet. I programmet fremhæves også kulturens vigtige rolle for et bæredygtigt Norden. Men samtidig med at programmet skal realiseres, mindskes råderummet i budgettet for regeringernes kultursamarbejde markant.

Ifølge forslaget vil kulturbudgettet beskæres med ca. 20% under de kommende 4 år. Blandt andet mindskes bevillingerne til Nordisk Kulturfond, Nordens Hus på Færøerne og i Island samt filmfestivalen Nordisk Panorama. Det samme gælder tilskuddet til Nordisk litteraturuge samt støtteordningen for nordiske kulturprojekter i Grønland. Tilskuddet til Nordisk Journalistcenter afskaffes helt.

"En stor fejltagelse"
Den store budgetomfordeling har i de seneste dage skabt medieomtale og stort engagement blandt kunst- og kulturaktørerne i Norden. Beslutningen er bl.a. blevet kritiseret for at være kontraproduktiv ift. visionen om Norden som den mest bæredygtige og integrerede region i verden. Derudover har det skabt undren, at beslutningen træffes i en tid, hvor kunst- og kultursektoren som følge af coronapandemien allerede er i stor krise.

- Det er en stor fejltagelse. På nationalt niveau kæmper ministre for at redde det kulturelle felt. Hvordan er det muligt at gøre det modsatte på nordisk niveau? Jeg tror ikke, man er opmærksom på konsekvenserne. Kunst- og kulturaktører, der ønsker at arbejde i de nordiske lande, påvirkes af dette, siger Benny Marcel, direktør for Nordisk Kulturfond i et interview til SVT-nyheder.

Den formelle beslutning om budgettet træffes af samarbejdsministrene i november med ændringsforslag fra Nordisk Råd. 

Læs mere:

Udtalelse fra KLYSKonstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämndom nordisk kulturbudget 2021-2024

Kultur och utbildning förlorare när Nordisk ministerrådet satsat på klimatet, Öppet brev af Emelie Bergbohm, medlem, VD Bohm Bohm Room
Robin Cochrane, slagverkare, ordförande Unga tankar om musik, Max Låke, verksamhetsledare Unga tankar om musik. 28.10.2020.

"Besparelserne i kultursamarbejdet er uigennemtænkte" , Nyhed norden.org 27.10.

”Nordiska kulturpengar kan minska med 16 miljoner”, SVT nyheter 27.10.2020

”Nordiska rådet tar från kulturen – ger till miljön”, HBL 27-10.2020

”Ministre: Kultur er drivkraften for bæredygtig udvikling i Norden”, nyhed norden.org 28.10.2020

"Kultur och utbildning förlorare när Nordiska ministerrådet satsar på klimatet", öppet brev Unga tankar om musik 28.10.2020